Startsida, Lidingö stad

Lidingöbanan

Lidingöbanan är en tåglinje som går mellan Ropsten och Gåshaga över södra Lidingö. Från juni 2013 till årsskiftet 2014/2015 moderniseras banan och är avstängd för trafik.

Att åka med Lidingöbanan kan ge dig en känsla av södra öns gamla tider. Linjen startade redan 1914 och än i dag är mycket sig likt längs linjen. Bland annat passeras AGAs fabriksområde, där det i dag byggs en ny spännande stadsdel - Dalénum.

Flera av stationshusen ser ut som de alltid gjort.

Vill åka med Lidingöbanan hittar du enklast din resa på SL:s reseplanerarelänk till annan webbplats.

Vill du läsa mer om projektet Spårväg City och Lidingöbanans framtid kan du klicka här.

Senast ändrad: 2014-01-15
Uppdaterad av:
Dela med andra

Mer information

Länk till information och nyheter om Spårväg city / Lidingöbanan.
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: