Skriv ut
Dela

Tyck till om trafiksituationen längs Bodalsvägen

Vad tycker du som bor eller arbetar kring Bodalsvägen om trafiksituationen i området? Något som kan bli bättre? Svara på vår enkät och hjälp oss att skapa bättre framkomlighet, högre säkerhet och bra samspel mellan trafikanterna.

Under 2017 gör vi en förstudie för att se vad vi behöver göra och hur vi ska prioritera. En viktig del i detta är att få veta vad du som bor eller arbetar i området tycker om trafiksituationen för gående, cyklister och bilister. Förstudien kommer att resultera i ett antal förslag och åtgärder som vi jobbar vidare med under 2018.

Det här ser vi över

  • hur vägen kan bli mer trafiksäker för alla
  • framkomligheten för gående och cyklister
  • hur hastigheterna ska vara anpassade
  • parkeringssituationen

Tyck till i vår enkät

Du som inte hade möjlighet att svara på enkäten under juni har nu chans att säga vad du tycker. Ingen av frågorna är obligatorisk att besvara men vi uppskattar förstås om du svarar på så många som möjligt. Du är självklart anonym. Enkäten är öppen till och med 30 september. Tack för att du tar dig tid att medverka.

Tryck på knappen för att svara på enkäten.
Till toppen av sidan