Startsida, Lidingö stad

Undersökningar - bilden av Lidingö

Naturen med alla grönområden, hav och skärgård i absolut närhet till Stockholms innerstad anses vara Lidingös mest attraktiva egenskaper. Det visar flera imageundersökningar.

Under 2004 gjordes undersökningar bland invånare och företagare på Lidingö samt bland företagare, makthavare och journalister i övriga Sverige. Syftet var att karlägga bilden av Lidingö.

Fokusgrupper med invånare


Av diskussionerna med invånare och företagare på ön framgick att det är naturen med alla grönområden, hav och skärgård i absolut närhet till Stockholms innerstad som anses vara Lidingös mest attraktiva egenskaper. Likaså bidrar ö-känslan till en småstadskaraktär som står i bjärt kontrast till storstadsmiljön i Stockholm. Tryggheten och tillgången till sport- och fritidsaktiviteter anses vara andra attraktiva värden.

Det som upplevs som negativt är bilden av Lidingö. I första hand gäller det "snobbstämpeln" och omvärldens benägenhet att förvänta sig att Lidingö enbart är en plats för välbärgade.

Imageundersökning


Undersökningarna bland företagare, offentligt verksamma och journalister från övriga Sverige bekräftar det som sagts i gruppdiskussionerna. Omvärlden uppskattar Lidingö för dess grönområden och för att det är en trygg plats att leva på. Samtidigt finns bilden av att Lidingö inte är så förändringsvilligt och att Lidingöborna är snobbiga.

Bred process på ön


Med undersökningsresultaten som bas processades en varumärkesplattform fram i en brett sammansatt referensgrupp. I gruppen ingick bland annat representanter för Millesgården, Lidingöloppet, Bosön, hembygdsföreningen, kyrkan, Lidingö tidning, markägare och flera föreningar.

Senast ändrad: 2012-12-07

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Lidingö stad
Kundtjänst
Tel: 08-731 31 01
Vardagar: 08.30-16.00

Madeleine Helleday
kommunikationschef  
Tel: 08-731 30 67
E-post: madeleine.helleday

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: