Startsida, Lidingö stad

Utnämningen till Healthy City

Svenka Nationella Healthy Cities-nätverket är en del av WHO. Läs mer på WHO's hemsida.
I december 2005 utnämndes Lidingö till Healthy city och ingår sedan dess, genom Stockholms läns landstings medverkan, i Världshälsoorganisationens (WHO) europeiska nätverk för hälsosamma städer.

Lidingös ansökan om att få bli Healthy city granskades och godkändes av två andra medlemsstäder, nämligen Köpenhamn och Åbo. Bägge underströk att Lidingö väl lever upp till de kriterier som krävs för en utnämning. I sin ansökan berättade Lidingö stad om hur det nya varumärket arbetats fram och gav exempel på vad som redan görs i staden.

Som medlem i det europeiska nätverket ska Lidingö arbeta med nätverkets temaområden. Under perioden 2009-2013 är det hälsofrämjande stadsplanering, hälsofrämjande levnadsvanor samt stödjande miljöer som är i fokus. 

Senast ändrad: 2012-12-07

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Lidingö stad
Kundtjänst
Tel: 08-731 31 01
Vardagar: 08.30-16.00

Madeleine Helleday
informationschef  
Tel: 08-731 30 67
E-post: madeleine.helleday

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: