Startsida, Lidingö stad

Drabbad av brott

Polisanmälan är viktig


Om du har utsatts för brott vänd dig så snart som möjligt till polisen. Du är välkommen till Lidingö närpolis på Lejonvägen 19.  

Besök och telefon:
Måndag kl 12.00-19.00
Tisdag-torsdag kl 09.00-15.00
Tel: 08-401 14 50 

Har du inget behov av att träffa en polis kan du göra din anmälan via polisens kundtjänst på tel: 114 14. Stöld och förlust kan du även anmäla via internet på polisen.se.länk till annan webbplats

Vittne

  • Om du bevittnar ett brott, ring polisen på 112 så fort som möjligt.
  • Kan du avbryta förloppet genom att skrika eller ingripa - gör det. Om situationen känns osäker, håll dig på avstånd och iaktta detaljer.
  • Lägg förövarens utseende och klädsel på minnet.
  • Notera eventuellt bilnummer och åt vilket håll personen ger sig av. Lämna informationen till polisen.

Vittna i domstol


Har du blivit vittne till ett brott som går till rättegång kan det bli aktuellt att vittna. Det du känner till kan vara viktigt och ha stor betydelse för domstolens beslut. På Sveriges domstolars webbplats länk till annan webbplats kan du läsa mer om hur en rättegång går till och vilket stöd du kan få.

Senast ändrad: 2009-10-23

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Paula Jagric
Samordnare
Tel: 08-731 30 71
E-post: paula.jagric
Telefontider: Vardagar 9-15

Mer information

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: