Startsida, Lidingö stad

Brottsförebyggande arbete

Lidingö har Stockholms läns lägsta brottslighet. Det vanligaste brottet är stöld. Överfall och våld mellan personer som är obekanta är ytterst ovanligt. För den stora majoriteten är det tryggt och säkert att visats och bo på Lidingö. 

Hög alkoholkonsumtion 


Trots glädjande statistik bör vi inte nöja oss, mycket kan och behöver bli bättre. Alkoholkonsumtionen bland tonåringar är hög även om allt fler väljer att inte dricka. Många ungdomar och vuxna som arbetar med unga vittnar om ökat våld och hårdare klimat. I enkätundersökningar framkommer även att  ni är många som tycker att skadegörelsen och nedskräpningen ökat de senaste åren.

Rådet förbättrar


För att få till en bestående förändring tror vi att det förebyggande arbetet är avgörande. Ett långsiktigt arbete över gränser kan förhindra att problem växer. Sedan våren 2006 är det Lidingös brottsförebyggande råd som är motorn i det förebyggande arbetet. Rådets syfte är att förbättra samarbete och se till att alla brottsförebyggande resurser utnyttjas effektivt.

Du är viktig


Du som medborgare är viktigt i det förebyggande arbetet. På underliggande sidor kan du läsa om hur du kan bidra till att öka tryggheten på Lidingö.

Senast ändrad: 2010-07-14

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Paula Jagric
Samordnare
Tel: 08-731 30 71
E-post: paula.jagric
Telefontider: Vardagar 9-15
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: