Trygghet och beredskap

Lidingö har låg brottstatistik och vi har varit förskonade från större kriser. Det är ändå självklart att vi arbetar för att öka tryggheten ytterligare liksom att vi är väl förberedda inför en eventuell kris. På dessa sidor presenterar vi det brottsförebyggande arbete på Lidingö samt hur staden agerar vid eventuella kriser eller större olyckor.

Du har också en viktig roll i vår strävan för lägre brottslighet och bra beredskap. Därför ger vi dig här tips och information om hur du själv kan förebygga brott respektive förbereda dig och minimera olyckor på ett bra sätt.

Kontakt

Jesper Arkinger
Säkerhetschef
Tel: 08-731 35 58
E-post: jesper.arkinger

Paula Jagric
Samordnare
Tel: 08-731 30 71
E-post: paula.jagric

Mer information

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö
Tel: vx 731 30 00, Fax: 731 46 82, E-post: lidingo.stad@lidingo.se