Skriv ut
Dela

Så röstar du

Vid valet den 9 september till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige kan du rösta på parti eller personrösta.

Rösta på parti

Om du bara vill rösta på partiet men avstå från att personrösta kan du antingen

  • rösta med en valsedel med enbart partiets namn (en så kallad partivalsedel),      
  • rösta med en valsedel med parti- och kandidatnamn (en så kallad namnvalsedel) men inte kryssa för en kandidat, eller
  • skriva partiets namn på en blank valsedel.

Endast röster på partier som anmält  deltagande i valet räknas som giltiga röster.För att kunna bli invald måste en kandidat i förväg ha samtyckt till kandidatur.

De flesta partier har anmält sina kandidater i förväg och deras namn finns då förtryckta på en så kallad namnvalsedel. När du personröstar sätter du ett kryss framför namnet på den kandidat som du vill rösta på. Man får bara personrösta på en kandidat och du får heller inte skriva till ett namn själv. Om du sätter kryss för mer än ett namn på valsedeln får ingen av kandidaterna din personröst utan valsedeln räknas enbart som en röst för partiet.

Om partiet däremot inte anmält sina kandidater i förväg kan du själv skriva till ett namn på en partivalsedel, namnvalsedel eller blank valsedel. Det står på valsedlarna om kandidaterna är anmälda eller inte. På den blanka valsedeln måste du också skriva partinamnet. 

Personrösterna används i första hand för att bestämma vilka personer som ska utses för att sitta på mandaten (platserna) som varje parti fått.

Spärrar

För att kunna bli invald på personröster i riksdagen måste en kandidat ha fått personröster som motsvarar minst åtta procent av partiets röster i valkretsen. Motsvarande spärr för Europaparlamentet, landstings- och kommunfullmäktige är fem procent. För kommunfullmäktige gäller dessutom att kandidaten måste ha fått minst 50 personröster och för landstingsfullmäktige minst 100 personröster.

Kontakt
Till toppen av sidan