Skriv ut
Dela

Stadens revisorer

Lidingö stad har fem revisorer utsedda av kommunfullmäktige. Varje revisor sköter sitt uppdrag självständigt. I granskningsarbetet assisteras revisorerna av revisionsfirman KPMG.

Revisorerna granskar årligen den verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden (inklusive kommunstyrelsens). Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna ger en rättvisande bild och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna granskar inte ärenden som gäller enskilda personer.

Stadens revisorer
Carin Silfverhielm Bauer (C), ordförande
Göran Ringblom (M), vice ordförande
Gunilla Sellberg (M)
Per-Inge Zetterberg (LP)
Terje Carlsson (S)


Revisionsrapporter 2017


Revisionsrapporter 2016


Revisionsrapporter 2015

Revisionsrapporter 2014

Till toppen av sidan