Startsida, Lidingö stad

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för det praktiska genomförandet av val till riksdag, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlamentet. Valnämnden har även ansvar för allmänna och lokala folkomröstningar.

I nämnden sitter fem ledamöter och lika många ersättare.

Nämndordförande: Allan Palm, M

Senast ändrad: 2015-01-08

Uppdaterad av:

Kontakt

Per Franzén
Förvaltningsjurist
och sekreterare i
valnämnden

Tel: 08-731 30 53
E-post: per.franzen

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: