Startsida, Lidingö stad

Utbildningsnämnden

Nämndordförande: Hans Barje, M

Nämndordförande: Hans Barje, M

Utbildningsnämnden ansvarar för all skol- och förskoleverksamhet i staden. Nämnden består av nio ledamöter och lika många ersättare.

Nämndens ansvarsområden är:

  • det offentliga skolväsendet,
  • den kommunala förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen,
  • övriga uppgifter enligt skollagen. Detta omfattar såväl kommunal som enskild verksamhet.

Den kommunala musikskolan och ungdomsmottagningen ligger också under utbildningsnämndens ansvar.

Resursfördelningen inom kundvals-/pengsystemet ingår inte i nämndens uppgifter utan detta ansvarar kommunstyrelsen för.

Nämndordförande: Hans Barje, M

Senast ändrad: 2015-07-15

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Richard Crole-Rees
Nämndsekreterare
Tel: 08- 731 31 19
E-post: richard.crole-rees
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: