Startsida, Lidingö stad

Ansökan om förvaltare

Ansökan om förvaltare får göras av huvudmannen själv, av make, maka, sambo, närmaste släktingar, god man, förmyndare och av överförmyndaren.

Som närmaste släktingar räknas här bröstarvingar, föräldrar och syskon.

Ansökan görs på blanketten Ansökan om god man eller förvaltare, se E-tjänster och blanketter.

Nedanstående handlingar ska bifogas ansökan:

  • Personbevis för huvudmannen, vilket visar eventuella barn, ett så kallat familjebevis som du beställer från Skatteverketlänk till annan webbplats.
  • Personbevis för eventuell föreslagen förvaltare.
  • Skrivelse från till exempel kurator eller biståndsbedömare som styrker behovet av god man, en s k social utredning. Mall finns under E-tjänster och blanketter.
  • Skriftligt samtycke från huvudmannen (om det är möjligt).
  • Läkarintyg för förvaltarskaplänk till annan webbplats utfärdat på Socialstyrelsens blankett.
  • Yttrande från närstående, till exempel make, sambo eller barn. (Krävs inte formellt när huvudmannen själv ansökt om förvaltare eller har medgivit att förvaltare utses men kan snabba på processen.)

Tingsrätten beslutar om förvaltarskapet och utser förvaltare.

Sker byte av förvaltare senare är det överförmyndaren som utser den nye förvaltare.

Ansökan om förvaltare skickas till:

Stockholms tingsrätt

Aktuariekontoret

Box 8307

104 20 Stockholm

Senast ändrad: 2015-10-06

Uppdaterad av:

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats 

eller mejla overformyndaren@lidingo.se

Expedition
Helena Koos och Mikael Uggla
Handläggare

Kundtjänst:
Tel: 08-731 31 01
Vardagar: 08.30-16.00
Besökstid: Efter överenskommelse

Överförmyndare
Carl-Johan Gestrup
Mottagning efter överenskommelse med handläggare

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: