Skriv ut
Dela

Förmyndare

Alla som är under arton år måste ha en förmyndare, som bland annat har till uppgift att ansvara för den omyndiges tillgångar.

Skillnad mellan vårdnadshavare och förmyndare

Föräldrabalken skiljer mellan vårdnad och förmynderskap. Som vårdnadshavare har du rätt och skyldighet att sköta allt som rör barnets person samt att företräda barnet i personliga frågor. Som förmyndare ska du tillvarata ditt barns rättigheter och ekonomiska intressen. Du ansvarar för ditt barns tillgångar och har även rätt att företräda barnet i ekonomiska frågor.

Om föräldrarna är vårdnadshavare är de också förmyndare.

Förmyndares ansvar för barns tillgångar

Om förmyndarna inte tar tillvara barnets intressen kan de bli skadeståndsskyldiga mot barnet. Barnets medel ska användas till barnets utgifter - inte till förmyndarnas. Förmyndare har försörjningsplikt för sitt barn även om barnet har egna tillgångar. Barnets medel får heller aldrig skänkas bort.

God man för omyndiga

Även om en omyndig har förmyndare krävs ibland en god man. Det kan till exempel gälla när förmyndare och barn har del i samma dödsbo eller vid gåvor mellan förmyndare och barn.

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss? Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller mejla overformyndaren@lidingo.se

Expedition: Handläggare Helena Koos och Mikael Uggla

Samtal till oss sker via stadens kundtjänst som skickar meddelanden till oss om att vi ska ringa upp dig. Skälet till att du inte kopplas direkt till oss är dels att vi kan förbereda oss på ditt ärende och ge dig bättre service, dels att vi på grund av hög arbetsbelastning behöver kunna planera vårt arbete. Vi ringer som regel upp samma dag vi har fått ditt meddelande. Är ditt ärende brådskande, ber vi dig antingen mejla eller meddela kundtjänst om det för skyndsam hantering. Tack för visad förståelse.

Kundtjänst: Tel: 08-731 31 01 Vardagar: 08.30-16.00 Besökstid: Efter överenskommelse

Överförmyndare Carl-Johan Gestrup Mottagning efter överenskommelse med handläggare.

Mer information

Till toppen av sidan