Skriv ut
Dela

Förmyndare

Alla som är under arton år måste ha en förmyndare, som bland annat har till uppgift att ansvara för den omyndiges tillgångar.

Skillnad mellan vårdnadshavare och förmyndare

Föräldrabalken skiljer mellan vårdnad och förmynderskap. Som vårdnadshavare har du rätt och skyldighet att sköta allt som rör barnets person samt att företräda barnet i personliga frågor. Som förmyndare ska du tillvarata ditt barns rättigheter och ekonomiska intressen. Du ansvarar för ditt barns tillgångar och har även rätt att företräda barnet i ekonomiska frågor.

Om föräldrarna är vårdnadshavare är de också förmyndare.

Förmyndares ansvar för barns tillgångar

Om förmyndarna inte tar tillvara barnets intressen kan de bli skadeståndsskyldiga mot barnet. Barnets medel ska användas till barnets utgifter - inte till förmyndarnas. Förmyndare har försörjningsplikt för sitt barn även om barnet har egna tillgångar. Barnets medel får heller aldrig skänkas bort.

God man för omyndiga

Även om en omyndig har förmyndare krävs ibland en god man. Det kan till exempel gälla när förmyndare och barn har del i samma dödsbo eller vid gåvor mellan förmyndare och barn.

Till toppen av sidan