Startsida, Lidingö stad

Förmyndare

Alla som är under arton år måste ha en förmyndare, som bland annat har till uppgift att ansvara för den omyndiges tillgångar.

Skillnad mellan vårdnadshavare och förmyndare


Föräldrabalken skiljer mellan vårdnad och förmynderskap. Som vårdnadshavare har du rätt och skyldighet att sköta allt som rör barnets person samt att företräda barnet i personliga frågor. Som förmyndare ska du tillvarata ditt barns rättigheter och ekonomiska intressen. Du ansvarar för ditt barns tillgångar och har även rätt att företräda barnet i ekonomiska frågor.

Om föräldrarna är vårdnadshavare är de också förmyndare.

Förmyndares ansvar för barns tillgångar


Om förmyndarna inte tar tillvara barnets intressen kan de bli skadeståndsskyldiga mot barnet. Barnets medel ska användas till barnets utgifter - inte till förmyndarnas. Förmyndare har försörjningsplikt för sitt barn även om barnet har egna tillgångar. Barnets medel får heller aldrig skänkas bort.

God man för omyndiga


Även om en omyndig har förmyndare krävs ibland en god man. Det kan till exempel gälla när förmyndare och barn har del i samma dödsbo eller vid gåvor mellan förmyndare och barn.

Senast ändrad: 2014-05-07

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Expedition
Helena Koos och Mikael Uggla
Handläggare

Kundtjänst:
Tel: 08-731 31 01
Vardagar: 08.30-16.00
Besökstid: Efter överenskommelse

Överförmyndare
Carl-Johan Gestrup
Mottagning efter överenskommelse med handläggare

Mer information

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: