Överförmyndaren

Överförmyndaren ansvarar för ärenden som rör förmyndare, gode män och förvaltare.

God man

Om en person behöver hjälp med att sköta sin ekonomi och sin egen omvårdnad kan tingsrätten utse en god man. Godmanskap är frivilligt och bygger på samarbete mellan parterna.

Godmanskap får inte användas om hjälp finns att få på något annat, mindre ingripande sätt, till exempel genom fullmakt.

Förvaltare

Om någon är ur stånd att sköta sig eller sina tillgångar, kan tingsrätten besluta om ett förvaltarskap. I förvaltarskap är förvaltaren ensam företrädare för personen som förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltarskap får inte användas om det räcker med att god man utses eller om hjälp finns att få på något annat, mindre ingripande sätt.

Förvaltarskap kallades tidigare för omyndigförklaring, ett begrepp som avskaffades 1989.

Förmyndare

Alla omyndiga måste ha en förmyndare. Omyndiga är numera endast barn under 18 år. Om föräldrarna är vårdnadshavare är de också förmyndare.

Vill du bli god man eller förvaltare?

Vårt behov av gode män och förvaltare för vuxna är för närvarande tillgodosett och vi rekommenderar dig som är intresserad att höra av dig till överförmyndarna i våra grannkommuner.

Däremot söker vi fler gode män för ensamkommande barn. Välkommen att kontakta Helena Koos och Mikael Uggla för mer information om du är intresserad av sådana uppdrag.


Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Expedition
Helena Koos och Mikael Uggla
Handläggare

Kundtjänst:
Tel: 08-731 31 01
Vardagar: 08.30-16.00
Besökstid: Efter överenskommelse

Överförmyndare
Carl-Johan Gestrup
Mottagning efter överenskommelse med handläggare

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö
Tel: vx 731 30 00, Fax: 731 46 82, E-post: lidingo.stad@lidingo.se