Skriv ut
Dela

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Nämndordförande: Rune Sirvell, M

Nämndordförande: Rune Sirvell, M

Stadens miljö- och stadsbyggnadsnämnd ansvarar för stadsplanering, bygglov och tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Ansvarsområden inom plan- och byggnadsväsendet

  • Upprätta detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbestämmelser.
  • Pröva ansökningar om bygglov, marklov, rivningslov och strandskyddsdispenser, ge tillstånd inom naturreservat.
  • Nybyggnadskartor som underlag för ansökningar om bygglov.
  • Byggsamråd och kontrollplaner för byggande.
  • Ingripa om byggnader uppförs eller ändras utan bygglov.
  • Övervaka fastighetsägares kontroller av ventilationssystem och hissar.

Ansvarsområden inom miljö- och hälsoskydd

  • Hälsoskydd – ansvar för tillsyn av inomhusmiljöer i lokaler och bostäder gällande buller, fukt, mögel, ventilation eller radon. Ansvar för tillsyn av badvattenkvalitet vid strandbad och bassänger.
  • Miljöskydd – ansvar för tillsyn av bilverkstäder och bensinstationer som hanterar kemiska produkter och farligt avfall. Ansvar för tillsyn av enskilda avloppsanläggningar. Sanering av förorenade markområden och byggnader.
  • Livsmedelshantering – ansvar för kontroll av livsmedelshanteringen i butiker, restauranger, skolor och förskolor. Kontroll av försäljning av tobak och receptfria läkemedel samt kontroll av misstänkta fall av matförgiftning .

Nämndordförande: Rune Sirvell, M

Kontakt

Eva Lagerblad
Administrativ chef
Tel: 08-731 33 13
E-post: eva.lagerblad

Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
1 av 6 gillar detta
Till toppen av sidan