Skriv ut
Dela

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Nämndordförande: Rune Sirvell, M

Nämndordförande: Rune Sirvell, M

Stadens miljö- och stadsbyggnadsnämnd ansvarar för stadsplanering, bygglov och tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Ansvarsområden

 • Upprätta detaljplaner.
 • Pröva bygglov, ha tillsyn över byggande och hissar.
 • Hantera ärenden om bostadsanpassning.
 • Mätning, kartframställning och förberedelser vid fastighetsbildning.
 • Kontroller och rådgivning enligt livsmedelslagstiftningen (bland annat i restauranger, butiker, skolor).
 • Kontroller och rådgivning enligt smittskyddslagen.
 • Kontroller och rådgivning enligt tobakslagstiftningen (i handeln, närbutiker).
 • Kontroller och rådgivning enligt lagstiftningen om handel med vissa receptfria läkemedel (i handeln, närbutiker).
 • Kontroller och rådgivning enligt miljöbalken
  -hälsoskydd (i bostäder, skolor/förskolor, bad)
  -kemiska produkter (omfattar bland annat värmepumpar, oljecisterner)
  -miljöskador (förorenad mark, sediment och byggnader)-miljöfarlig verksamhet (bensinstationer, båtvarv, enskilda avloppsanordningar).

Nämndordförande: Rune Sirvell, M

Kontakt

Eva Lagerblad
Administrativ chef
Tel: 08-731 33 13
E-post: eva.lagerblad

Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
1 av 7 gillar detta
Till toppen av sidan