Startsida, Lidingö stad

Nämnder

Förutom kommunstyrelsen finns det nämnder med olika ansvarsområden i staden. Nämnderna förbereder ärenden till fullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunfullmäktige delegerar även till nämnderna att fatta beslut i vissa frågor. Att vara remissinstanser i kommunala frågor är ytterligare en uppgift som nämnderna har.

Nämnderna är politiskt tillsatta. Det innebär att kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas under en mandatperiod och utser ledamöterna som ska sitta i dem.

Till varje nämnd hör en förvaltning där tjänstemän arbetar för att genomföra besluten i praktiken samt bedriva all övrig verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Senast ändrad: 2015-07-15

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Lidingö stad
Kundtjänst
Tel: 08-731 31 01
Vardagar: 08.30-16.00

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: