Startsida, Lidingö stad

Nämnder

Förutom kommunstyrelsen finns sju nämnder med olika ansvarsområden i staden.

Nämnderna förbereder ärenden till kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunfullmäktige kan delegera till nämnderna att fatta beslut i vissa frågor. Nämnderna kan också fungera som remissinstanser i kommunala frågor.

Nämnderna är politiskt tillsatta. Det innebär att kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas under en mandatperiod och utser ledamöterna som ska sitta i dem.

Till varje nämnd hör en förvaltning där tjänstemän arbetar för att genomföra besluten och bedriva all övrig verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Senast ändrad: 2015-10-07

Uppdaterad av:

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Lidingö stad
Kundtjänst
Tel: 08-731 31 01
Vardagar: 08.30-16.00

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: