Skriv ut
Dela

Nämnder

Förutom kommunstyrelsen finns sju nämnder med olika ansvarsområden i staden.

Nämnderna förbereder ärenden till kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunfullmäktige kan delegera till nämnderna att fatta beslut i vissa frågor. Nämnderna kan också fungera som remissinstanser i kommunala frågor.

Nämnderna är politiskt tillsatta. Det innebär att kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas under en mandatperiod och utser ledamöterna som ska sitta i dem.

Till varje nämnd hör en förvaltning där tjänstemän arbetar för att genomföra besluten och bedriva all övrig verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.

 

Kontakt
Till toppen av sidan