Startsida, Lidingö stad

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, KS, leder verksamheten och ekonomin i Lidingö stad och ser till att kommunfullmäktiges riktlinjer efterlevs. Kommunstyrelsen har uppsikt över alla kommunala nämnder och styrelser.

Kommunstyrelsen föreslår och förbereder även de ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige och har sedan det övergripande ansvaret för att fullmäktiges beslut genomförs. En annan uppgift är att rapportera till fullmäktige hur verksamheten och ekonomin i staden utvecklas.

Flera utskott

Kommunstyrelsens elva ledamöter sammanträder en gång i månaden. Mötena förbereds i det så kallade arbetsutskottet. Kommunstyrelsen har även ett bostadsutskott, ett planutskott och en arvodesberedning.

Kommunfullmäktige utser ledamöterna till kommunstyrelsen, som är en nämnd.

Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga.

KS notiser


Kommunstyrelsen sammanträder som regel en gång i månaden. Efter varje sammanträde görs en sammanfattning av de ärenden som har behandlats. Här finns en förteckning över dessa notiser.
 • 2015-06-02

  Kommunstyrelsens sammanträde 1 juni


  Här nedan ges en sammanfattning av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde under ...
  Kommunstyrelsens sammanträde 1 juni

 • 2015-05-05

  Kommunstyrelsens sammanträde 4 maj


  Här nedan ges en sammanfattning av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde under ...
  Kommunstyrelsens sammanträde 4 maj

Senast ändrad: 2015-07-20

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Lidingö stad
Kundtjänst
Tel: 08-731 31 01
Vardagar: 08.30-16.00

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: