Skriv ut
Dela

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder arbetet i staden och har ansvaret att övervaka att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen leder och samordnar stadens verksamheter och ser till att kommunfullmäktiges riktlinjer efterlevs. Kommunstyrelsen har uppsikt över alla kommunala nämnder och styrelser.

Kommunstyrelsen föreslår och förbereder ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige och har sedan ansvaret att övervaka att fullmäktiges beslut genomförs. En annan uppgift är att rapportera till fullmäktige hur verksamheten och ekonomin i staden utvecklas.

Kommunstyrelsens ledamöter sammanträder en gång i månaden. Sammanträdena är inte offentliga.

Ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Till toppen av sidan