Större bygg- och utvecklingsprojekt

Bebyggelsens utveckling och hur mark- och vattenområden används är frågor som berör alla som bor på ön.

Några större bygg- och utvecklingsprojekten

Dalénum

Det byggs nya bostäder, äldreboende och skola i det gamla Aga-området, stadsdelen Dalénum.

Centrum-Torsvik

Centrum och Torsvik föreslås byggas ihop till en helhet i framtiden.

Utvecklingen till år 2030

Lidingö stad antog 2012 en ny översiktsplan. Den visar grunddragen för användningen av mark- och vattenområden, och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras till år 2030.

Översiktsplan 2012

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 22
Vardagar: 08.30-16.00
E-post: miljo.stadsbyggnad
E-tjänster och blanketter

Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
0 av 7 gillar detta
Till toppen av sidan