Startsida, Lidingö stad

Större bygg- och utvecklingsprojekt

Bebyggelsens utveckling och hur mark- och vattenområden används är frågor som berör alla som bor på ön.

Några av de större bygg- och utvecklingsprojekten är:

Dalénum
Det byggs nya bostäder, äldreboende och skola i det gamla Aga-området, stadsdelen Dalénum.

Centrum-Torsvik
Centrum och Torsvik föreslås byggas ihop till en helhet i framtiden.

Utvecklingen de kommande 20 åren

Lidingö har tagit fram en ny översiktsplan. Den visar grunddragen för användningen av mark- och vattenområden, och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras de kommande 20 åren. Läs mer om den nya översiktsplanen.

Senast ändrad: 2015-03-30

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 22
Vardagar: 08.30-16.00
E-post: miljo.stadsbyggnad

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: