Startsida, Lidingö stad

Policyer och planer

Här kan du läsa mer om Lidingös översiktsplan, en viktig plan i en kommun. Översiktsplanen behandlar öns långsiktiga utveckling samt vilken roll Lidingö ska ha i Stockholmsregionen i framtiden.

I policydokumenten beskrivs de mål och riktlinjer som gäller i staden inom olika verksamheter.

Senast ändrad: 2015-03-30

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Lidingö stad
Kundtjänst
Tel: 08-731 31 01
Vardagar: 08.30-16.00

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: