Startsida, Lidingö stad

Policyer och planer

Här kan du läsa mer om Lidingös policyer, planer och författningar.

Du kan bland annat läsa översiktsplanen, som behandlar öns långsiktiga utveckling samt vilken roll Lidingö ska ha i Stockholmsregionen i framtiden, eller om stadens trafikstrategi.

I policydokumenten beskrivs de mål och riktlinjer som gäller i staden inom olika verksamheter. Dessa dokument är nödvändiga för att skapa effektivitet och helhetssyn i organisationen.

I staden finns drygt 30 författningar som innehåller bestämmelser, lokala föreskrifter, ordningar, reglementen, taxor och avgifter som kommunfullmäktige har beslutat om.

Senast ändrad: 2015-04-02

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Lidingö stad
Kundtjänst
Tel: 08-731 31 01
Vardagar: 08.30-16.00

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: