Skriv ut
Dela

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Sören Ingman, tf förvaltningschef

Sören Ingman, tf förvaltningschef

Stadens teknik- och fastighetsförvaltning ansvarar för förvaltningen av vår offentliga miljö samt stadens fastigheter och anläggningar.

Anvarsområden

  • Underhåll av vägar, gång- och cykelvägar samt Lidingöbroarna.
  • Trafikplanering, trafiksäkerhet och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
  • Underhåll av utomhusbelysning, torg och offentliga lekplatser.
  • Avfallshantering, vatten och avlopp.
  • Energiplanering och energihushållning.
  • Skötsel av naturområden och parker.
  • Förvaltning av Lidingö skärgård bland annat öarna Björkskär och Lilla Nassa
  • Stadens fastigheter, bostadsrätter, ägarlägenheter och inhyrda lokaler.
  • Stadens idrotts- och friluftsanläggningar.

Teknik- och fastighetsförvaltningen lyder under teknik- och fastighetsnämnden.

Ledningsgrupp:

Förvaltningschef
Sören Ingman
Tel: 08- 731 34 05
Sms: 072-740 82 83
E-post: soren.ingman

Administration och stöd
Enhetschef
Yvonne Olow
Tel: 08-731 32 61
Sms: 073-079 01 19
E-post: yvonne.olow

Ekonomi
tf enhetschef
Gert Mattisson
E-post: gert.mattisson

Hyresadministration
Enhetschef
Bjarni Gudmundsson
Tel: 08-731 30 11
Sms: 076-812 00 98
E-post: bjarni.gudmundsson

Förvaltning
Enhetschef
Sören Ingman
Tel: 08-731 34 05
Sms: 072-7408283
E-post: soren.ingman

Utveckling och utredning
Enhetschef
Emma Lundbergh
Tel: 08-731 49 94
Sms: 072-566 20 14
E-post: emma.lundbergh

Till toppen av sidan