Skriv ut
Dela

Tekniska förvaltningen

Pernilla Dufström, förvaltningschef

Pernilla Dufström, förvaltningschef

Tekniska förvaltningen ansvarar för:

 • Vägar, gång- och cykelvägar
 • Lidingöbroarna
 • Trafikplanering, trafiksäkerhet och parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 • Torg och offentliga lekplatser
 • Belysning
 • Avfallshantering
 • Vatten och avlopp
 • Skogar, natur och parker

Tekniska förvaltningens målsättning är att arbeta serviceinriktat och professionellt. Vårt uppdrag är bland annat att:

 • Se till att Lidingöborna har säker tillgång till rent vatten och avlopp.
 • Tillgodose stadens behov av trafiknät med god framkomlighet och trafiksäkerhet.
 • Ta hand om avfall på ett miljömässigt riktigt sätt.

Vi vill även eftersträva att natur- och kulturlandskapet tillvaratas på ett sätt som tar hänsyn till den ekologiska balansen, bevara stadens grönområden och sköta stadens skogar så att ett rikt djur- och växtliv främjas, samtidigt som de ska kunna utnyttjas för ett varierat friluftsliv.

Tekniska förvaltningen lyder under tekniska nämnden.

Ledningsgrupp:

Förvaltningschef
Pernilla Dufström
Tel: 08- 731 34 01
Sms: 072-740 87 10
E-post: pernilla.dufstrom

Ekonomi och kundstöd
Enhetschef
Yvonne Olow
Tel: 08-731 32 61
Sms: 073-079 01 19 
E-post: yvonne.olow

Drift och underhåll
Enhetschef
Sören Ingman
Tel: 08-731 34 05
Sms: 072-7408283
E-post: soren.ingman

Projekt och utredning
Enhetschef
Emma Lundbergh
Tel: 08-731 49 94
Sms: 072-566 20 14
E-post: emma.lundbergh

Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
2 av 9 gillar detta
Till toppen av sidan