Startsida, Lidingö stad

Socialförvaltningen

Leif Söderholm, förvaltningschef

Leif Söderholm, förvaltningschef

Alla människor hamnar i svårigheter under längre eller kortare perioder. Oftast hittar man lösningar själv eller tillsammans med sina närmaste, men ibland kan det behövas hjälp utifrån.

Socialförvaltningen finns till för dig och din familj. Vi arbetar bland annat med:

  • olika former av stöd till barn, ungdomar och familjer
  • socialbidrag
  • missbruksvård

Socialförvaltningen lyder under socialnämnden.

Förvaltningschef: Leif Söderholm
Tel: 08-731 31 35
E-post: social.omsorg@lidingo.se

Enheter


Förvaltningen är uppdelad i olika enheter:

Mottagnings- och ekonomienheten
Chef: Katharina Nidefelt
Tel: 08-731 31 40
E-post: katharina.nidefelt@lidingo.se

Administrativa enheten
Chef: Inger Folkelid
Tel: 08-731 32 02
E-post: inger.folkelid@lidingo.se

Familjeenheten
Chef: Agneta Bolmgren
Tel: 08-731 31 30
E-post: agneta.bolmgren@lidingo.se

Missbruksenheten
Chef: Caroline Nylund
Tel: 08-731 34 56
E-post: caroline.nylund@lidingo.se

Familjeresursenheten
Familjerådgivningen
Chef: Lisbeth Molander
Tel: 08-731 37 93
E-post: lisbeth.molander@lidingo.se

Senast ändrad: 2013-08-19

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Socialförvaltningen
Lidingö stad
(Stockholmsvägen 50)
181 82 Lidingö
Tel kundtjänst: 08-731 65 00

Missbruksenheten och familjeresursenheten
Besöks- och postadress:
Stjärnvägen 2
181 34 Lidingö
Tel reception: 08-731 32 63

Familjerådgivningen
Besöksadress: Herserudsvägen 5
Postadress:
Stjärnvägen 2
181 34 Lidingö
Tel reception: 08-731 37 87

E-post: social.omsorg  
(gemensam för alla enheter)

Mer information

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: