Startsida, Lidingö stad

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar med översiktlig planering, detaljplaner, bygglov och kartor.

Vi ger råd och information i samband med byggande och fastighetsbildning.

Vidare arbetar vi med ärenden som rör miljöskydd, hälsoskydd, smittskydd, livsmedel, radon- och tobaksfrågor.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret lyder under kommunstyrelsen.

Ledning

Tomas Ragnell
Tf miljö- och stadsbyggnadschef
Telefon: 08-731 33 27
E-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Eva Lagerblad, administrativ chef

Malin Lindqvist, planchef

Agneta Tarandi, bygglovchef


Senast ändrad: 2014-07-01

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 22
Vardagar: 08.30-16.00
E-post: miljo.stadsbyggnad

Mer information

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: