Startsida, Lidingö stad

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar med stadsplanering, bygglov och kartor, mark och exploateringsfrågor samt områden som rör miljö och hälsa. 

Vi ger råd och information i samband med detaljplaner, byggande, fastighetsbildning, mark- och exploateringsfrågor samt frågor som rör kartor och inmätning av byggnader. Vidare arbetar vi med ärenden som rör miljöskydd, hälsoskydd, smittskydd, livsmedel och tobaksfrågor.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret lyder under kommunstyrelsen.

Ledning

Amanda Horwitz, miljö- och stadsbyggnadschef
Eva Lagerblad, kanslichef
Per Wilhelmson, planchef
Tomas Ragnell, miljöchef
Agneta Tarandi, bygglovchef
Bengt Rehn, mark- och exploateringschef

E-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se


Senast ändrad: 2015-08-25

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 22
Vardagar: 08.30-16.00
E-post: miljo.stadsbyggnad

Mer information

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: