Skriv ut
Dela

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar med stadsplanering, bygglov och kartor, mark och exploateringsfrågor samt områden som rör miljö och hälsa.

Ansvarsområden inom plan- och byggnadsväsendet

  • Upprätta detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbestämmelser.
  • Pröva ansökningar om bygglov, marklov, rivningslov och strandskyddsdispenser, ge tillstånd inom naturreservat.
  • Upprätta nybyggnadskartor som underlag för ansökningar om bygglov.
  • Hålla byggsamråd och besluta om kontrollplaner för byggande.
  • Ingripa om byggnader uppförs eller ändras utan bygglov.
  • Övervaka fastighetsägares kontroller av ventilationssystem och hissar.

Ansvarsområden inom miljö- och hälsoskydd

  • Hälsoskydd – tillsyn av inomhusmiljöer i lokaler och bostäder. Det kan gälla buller, fukt och mögel, ventilation eller radon. Provtagning av badvatten vid strandbad och bassänger.
  • Miljöskydd – tillsyn av bilverkstäder och bensinstationer som hanterar kemiska produkter och farligt avfall. Tillsyn av enskilda avloppsanläggningar. Sanering av förorenade markområden och byggnader.
  • Livsmedelshantering – kontroll av livsmedelshanteringen i butiker, restauranger, skolor och förskolor. Handlägger klagomål och misstänkta fall av matförgiftning. Gruppen kontrollerar även tobaksförsäljning och försäljning av receptfria läkemedel.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret lyder under kommunstyrelsen.

Ledning

Miljö- och stadsbyggnadschef
Amanda Horwitz

Administrativ chef, kart och mät chef
Eva Lagerblad

Planchef, tf mark- och exploateringschef
Per Wilhelmson

Miljöchef
Catarina Kvarnmalm

Bygglovschef
Agneta Tarandi

E-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 22
Vardagar: 08.30-16.00
E-post: miljo.stadsbyggnad
E-tjänster och blanketter

Mer information

Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
1 av 6 gillar detta
Till toppen av sidan