Startsida, Lidingö stad

Stöd- och omsorgsförvaltningen

Lotta Wigen, förvaltningschef

Vi på stöd- och omsorgsförvaltningen arbetar med att ge stöd och service till äldre och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till funktionsnedsatta (LSS).
Vårt ansvar omfattar myndighetsutövning, vilket innebär att vi utreder och beslutar om olika stöd. I ansvaret ingår också att driva hemtjänst, särskilda boenden för äldre och funktionsnedsatta, erbjuda boendestöd, personlig assistans, ledsagning, dagverksamhet och olika typer av sysselsättning för fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta.

Vår förvaltning har cirka 975 anställda och vi omsätter 800 miljoner kronor. Vi ansvarar för att omkring 2 200 personer har någon form av stöd och service.

Vi har infört valfrihet inom vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Det innebär att privata företag kan ansöka om att bli utförare och att du som beviljats stöd kan välja utförare.

Stöd- och omsorgsförvaltningen lyder under stöd- och omsorgsnämnden.

Ledning

Lotta Wigen
Förvaltningschef
Tel: 08-731 30 01
E-post:
lotta.wigen
Roger Sundholm
Ekonomichef
Tel: 08-731 35 35
E-post:
roger.sundholm
Ullacarin Holst Hammarlund
Chef beställaravdelningen
Tel: 08-731 31 16
E-post:
ullacarin.holst
Maria Härenstam
Chef för avdelningen för kvalitet och utveckling
Bibbi Wikström
Chef utföraravdelningen
Tel: 08-731 47 01
E-post:
bibbi.wikstrom

Senast ändrad: 2014-01-14

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Stöd- och omsorgsförvaltningen
Lidingö stad
(Stockholmsvägen 50)
181 82 Lidingö

E-post: stod.omsorg
Telefontid: Vardagar 9-16.30

Ansvarig nämnd:
Stöd- och omsorgsnämnden

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: