Skriv ut
Dela

Omsorgs- och socialförvaltningen

Lotta Wigen, förvaltningschef

Vi på omsorgs- och socialförvaltningen arbetar med olika former av stöd till äldre, personer inom socialpsykiatrin och personer med funktionsnedsättning. Vi ger också stöd åt familjer, barn, ungdomar och vuxna.

Vårt ansvar omfattar myndighetsutövning, vilket innebär att vi utreder och beslutar om olika stödinsatser. I ansvaret ingår också att driva hemtjänst, särskilda boenden för äldre och funktionsnedsatta, erbjuda boendestöd, personlig assistans, ledsagning, dagverksamhet och olika typer av sysselsättning för fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta.

Vi erbjuder också individ- och familjeomsorg, till exempel olika former av stöd till barn, ungdomar och familjer. Vi beslutar även om försörjningsstöd och erbjuder hjälp och stöd kring missbruksproblematik.

Vår förvaltning har cirka 1000 anställda och omsätter 846 miljoner kronor.

Omsorgs- och socialförvaltningen lyder under omsorgs- och socialnämnden.

Ledningsgrupp:


Lotta Wigen

Förvaltningschef
Tel: 08-731 30 01
E-post: lotta.wigen

Ekonomistaben
Cecilia Lövrup
Tel: 08-731 35 35
E-post: cecilia.lovrup

Administrations- och utvecklingsstaben
Maria Härenstam
Verksamhetsområdeschef
Tel: 08-731 32 38
E-post: maria.harenstam

Vägledning och förebyggande stöd
Ullacarin Holst Hammarlund
Verksamhetsområdeschef
Tel: 08-731 31 16
E-post: ullacarin.holst

Utredning och beslut
Verksamhetsområdeschef
Fredrik Skoglund
Tel: 072-557 66 55
E-post: fredrik.skoglund

Barn, ungdom och familj
Agneta Bolmgren
Verksamhetsområdeschef
Tel: 08-731 31 30
E-post: agneta.bolmgren

Funktionsnedsättning och äldreomsorg
Bibbi Wikström
Verksamhetsområdeschef
Tel: 08-731 47 01
E-post: bibbi.wikstrom

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen
Lidingö stad
(Stockholmsvägen 50)
181 82 Lidingö
Kundtjänst
Tel: 08-731 30 00
Vardagar: 08.30-16.00

Missbruksenheten och familjeresursenheten
Besöks- och postadress: Stjärnvägen 2
181 34 Lidingö
Tel reception: 08-731 32 63

Familjerådgivningen Besöksadress:
Herserudsvägen 5
Postadress: Stjärnvägen 2
181 34 Lidingö
Tel reception: 08-731 37 87

Ansvarig nämnd:
Omsorgs- och socialnämnden

Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
1 av 9 gillar detta
Till toppen av sidan