Skriv ut
Dela

Omsorgs- och socialförvaltningen

Omsorgs- och socialförvaltningen ser till att äldre och funktionsnedsatta får den hjälp de behöver för att vardagen ska fungera. Förvaltningen ger även stöd åt familjer, barn, ungdomar och vuxna samt mottagning av nyanlända och ensamkommande barn.

Anvarsområden

  • Skapa förutsättningar för trygghet och självständighet i det dagliga livet genom stöd och service till personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.
  • Ge stöd och omsorg till personer över 65 år. Exempel är vård- och omsorgsboende, servicehus och hemtjänst men även service som äldrelots, fixarservice och syn- och hörselinstruktör.
  • Se till att kommuninvånare får den hjälp individen eller familjen behöver och har rätt att få enligt socialtjänstlagen, exempelvis förebyggande åtgärder för utsatta grupper och hjälp till särskilt utsatta individer och grupper.
  • Besluta om försörjningsstöd och erbjuda hjälp och stöd kring missbruksproblematik.
  • Vid behov och önskemål ge stöd och vägledning till anhöriga.
  • Ansvara för mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn.
  • Samordna brottsförebyggande frågor.

Omsorgs- och socialförvaltningen lyder under omsorgs- och socialnämnden.


Förvaltningschef

Lotta Wigen
Tel: 08-731 30 01
E-post: lotta.wigen@lidingo.se

 

Kontakt
Till toppen av sidan