Startsida, Lidingö stad

Omsorgs- och socialförvaltningen

Lotta Wigen, förvaltningschef

Vi på omsorgs- och socialförvaltningen arbetar med olika former av stöd till äldre, personer inom socialpsykiatrin och personer med funktionsnedsättning. Vi ger också stöd åt familjer, barn och ungdomar.

Vårt ansvar omfattar myndighetsutövning, vilket innebär att vi utreder och beslutar om olika stödinsatser. I ansvaret ingår också att driva hemtjänst, särskilda boenden för äldre och funktionsnedsatta, erbjuda boendestöd, personlig assistans, ledsagning, dagverksamhet och olika typer av sysselsättning för fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta.

Vi erbjuder också individ- och familjeomsorg, till exempel olika former av stöd till barn, ungdomar och familjer. Vi beslutar även om försörjningsstöd och erbjuder hjälp och stöd kring missbruksproblematik.

Vår förvaltning har cirka 1000 anställda och omsätter 846 miljoner kronor.

Omsorgs- och socialförvaltningen lyder under omsorgs- och socialnämnden.

Ledning äldre, socialpsykiatri och funktionsnedsatta

Lotta Wigen
Förvaltningschef
Tel: 08-731 30 01
E-post:
lotta.wigen

Roger Sundholm
Ekonomichef
Tel: 08-731 35 35
E-post:
roger.sundholm
Ullacarin Holst Hammarlund
Chef beställaravdelningen
Tel: 08-731 31 16
E-post:
ullacarin.holst

Maria Härenstam
Chef avdelningen för kvalitet och utveckling
Tel: 08-731 32 38
E-post: maria.harenstam

Bibbi Wikström
Chef utföraravdelningen
Tel: 08-731 47 01
E-post:
bibbi.wikstrom

Ledning individ- och familjeomsorg

Lotta Wigen
Förvaltningschef
Tel: 08-731 30 01
E-post:
lotta.wigen

Inger Folkelid
Chef administrativa enheten
Tel: 08-731 32 02
E-post: inger.folkelid

Agneta Bolmgren
Chef familjeenheten
Tel: 08-731 31 30
E-post: agneta.bolmgren

Lisbeth Molander
Chef
familjeresursenheten och familjerådgivningen
Tel: 08-731 37 93
E-post: lisbeth.molander

Caroline Nylund
Chef missbruksenheten
Tel: 08-731 34 56
E-post: caroline.nylund

Katharina Nidefelt Chef mottagnings- och ekonomienheten Tel: 08-731 31 40 E-post: katharina. nidefelt


Senast ändrad: 2015-02-03

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen
Lidingö stad
(Stockholmsvägen 50)
181 82 Lidingö
Kundtjänst
Tel: 08-731 30 00
Vardagar: 08.30-16.00

Missbruksenheten och familjeresursenheten
Besöks- och postadress: Stjärnvägen 2
181 34 Lidingö
Tel reception: 08-731 32 63

Familjerådgivningen Besöksadress:
Herserudsvägen 5
Postadress: Stjärnvägen 2
181 34 Lidingö
Tel reception: 08-731 37 87

Ansvarig nämnd:
Omsorgs- och socialnämnden

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: