Skriv ut
Dela

Förvaltningar

Stadens förvaltningar har olika ansvarsområden, exempelvis utbildning eller miljö och stadsbyggnad. Varje förvaltning lyder under en motsvarande nämnd.

I nämnderna sitter valda kommunpolitiker. Förvaltningarnas uppgift är att genomföra de beslut som politikerna fattar. I förvaltningarna arbetar anställda tjänstemän. Förutom att verkställa nämndens beslut sköter förvaltningen all övrig praktisk verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Kontakt
Till toppen av sidan