Startsida, Lidingö stad

Förvaltningar

Stadens förvaltningar har olika ansvarsområden, exempelvis utbildning eller miljö och stadsbyggnad. Varje förvaltning lyder under en motsvarande nämnd.

I nämnderna sitter valda kommunpolitiker. Förvaltningarnas uppgift är att genomföra de beslut som politkerna fattar. I förvaltningarna arbetar anställda tjänstemän. Förutom att verkställa nämndens beslut sköter förvaltningen all övrig praktisk verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Senast ändrad: 2015-10-08

Uppdaterad av:

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Lidingö stad
Kundtjänst
Tel: 08-731 31 01
Vardagar: 08.30-16.00

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: