Startsida, Lidingö stad

Förvaltningar

Förvaltningarnas uppgift är att genomföra nämndernas beslut i praktiken. I nämnderna sitter valda politiker, medan anställda tjänstemän arbetar i förvaltningarna. Varje förvaltning lyder under en motsvarande nämnd. Förutom att verkställa nämndens beslut sköter förvaltningen all övrig praktisk verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.

I Lidingö stad arbetar knappt 2 500 anställda. De flesta arbetar på förskolor, i skolor och inom hemtjänsten. Cirka 75 procent av de anställda är kvinnor.

Senast ändrad: 2012-05-02

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Lidingö stad
Kundtjänst
Tel: 08-731 31 01
Vardagar: 08.30-16.00

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: