Skriv ut
Dela

Tjänstemän

Vilka tjänstemän leder Lidingö stad och vad arbetar förvaltningarna med? Vilka är de kommunala bolagen?

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är ett stabsorgan till kommunstyrelsen och leds av stadsdirektören. Kontoret samordnar verksamheterna och är ett nav i organisationen

Lidingö stads ledningsgrupp

Ledningsgruppen är stadsdirektörens organ för att samordna och effektivisera den kommunala verksamheten utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen. Stadsdirektörens ledningsgrupp består av förvaltningscheferna och stadsledningskontorets strateger. Ledningsgruppen beslutar i kommungemensamma frågor. Ärenden av principiell art eller av stor vikt överlämnas med förslag till politisk prövning. Stadens ledningsgrupp träffas två gånger i månaden.

Representanter

Anna Hadenius 
Stadsdirektör
Tel: 08-731 33 27
Mobil: 073-079 30 81
E-post:
anna.hadenius

Madeleine Helleday
Kommunikations-chef
Tel: 08-731 30 67
Mobil: 073-079 30 67
E-post: madeleine.helleday

Lotta Wigen
Chef omsorgs- och socialförvaltningen
Tel: 08-731 30 01
E-post: lotta.wigen

Amanda Horwitz
Miljö- och stadsbyggnadschef
Tel: 08-731 32 22
E-post: amanda.horwitz

Björn Söderlund
Utvecklingschef
Tel: 08-731 30 75
E-post:
bjorn.soderlund

Daniel Broman
Chef Lärande- och kulturförvaltningen
Tel: 08-731 34 82
E-post: daniel.broman

Poa Hellqvist
Chef teknik- och fastighetsförvaltningen
Tel: 08-731 30 00
E-post: poa.hellqvist

Cecilia Haslum
Personalchef
Tel: 08-731 32 17
E-post: cecilia.haslum

Patric Andersson
Ekonomichef
Tel: 08-731 30 83
E-post: patric.andersson

Förvaltningar

Stadens förvaltningar har olika ansvarsområden. Varje förvaltning lyder under en motsvarande nämnd. I förvaltningarna arbetar anställda tjänstemän. Förutom att verkställa nämndens beslut sköter förvaltningen all övrig praktisk verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Nio kommunala bolag

I Lidingö stad finns nio kommunala bolag: Lidingö stads tomt AB, Lidingöhem AB och koncernen Lidingö stads fastighets AB med sina sex dotterbolag.

Till toppen av sidan