Startsida, Lidingö stad

Tillgänglighetsguiden

Guiden visar hur olika byggnader och anläggningar på Lidingö är tillgängliga för dig med funktionsnedsättning. Tillgängligheten åskådliggörs med symboler och skrivna kommentarer.

Tillgänglig för synskadade
Handikapparkering finns
Tillgänglig för rullstolsburna
Tillgänglig för rullstolsburna med assistans
Otillgänglig för rullstolsburna
Tillgänglig för personer med käpp
Handikapphiss finns
Handikapptoalett finns
Toalett finns
Tillgänglig för personer med astma och allergi
God miljö för hörselskadade
Handikappanpassad telefon finns
Telefon finns
Tillgänglig dusch

Senast ändrad: 2015-01-27

Uppdaterad av:

Dela med andra

Mer information

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: