Startsida, Lidingö stad

Internationellt arbete

Många av våra uppgifter och utmaningar delas med andra städer i Europa och genom ett aktivt samarbete med dem kan vi ta del av deras kunskaper och erfarenheter till nytta för vår kommunala utveckling.  

Lidingös internationella arbete ska bidra till att stadens övergripande vision och strategiska mål uppfylls. Det är ett verktyg för att främja verksamhetsutveckling och kompetensutveckling. Kontakterna med andra länder är även viktigt för att våra barn och ungdomar ska få intresse för internationella frågor och för att förståelsen mellan människor och kulturer ska öka.

På dessa sidor finns information om hur vi arbetar med EU- och internationella frågor, information om våra vänorter och länkar till mer information om EU.

Senast ändrad: 2014-03-05

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Jeccika Eriksson
Internationell samordnare
Tel: 08-731 33 49
E-post: jeccika.eriksson
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: