Skriv ut
Dela

Digitala arkivet för Elfviks gård

Elfviks gårds arkiv omfattar två hyllmeter handlingar från 1767 till 1960-talet.

De skannade handlingarna här utgör bara en bråkdel av allt material och är främst tänkt att ge dig en uppfattning om vilken typ av handlingar som finns i arkivet. Vill du ta del av hela materialet kontakta Lidingö stadsarkiv.

Bland de viktigaste handlingarna i arkivet kan nämnas köpe- och salubrev, utdrag ur inteckningsprotokoll, lagfarter och ritningar. Från senare tid finns även artiklar, tidningsklipp och trycksaker med anknytning till gården.

Innehåll på sidan

Ägarlängd

Försäkringsbrev

Försäkringsbrev  30 oktober 1825
Allmänna Brandförsäkringsverket för byggnader på landet. (Ur volym R, mapp R1).

Försäkringsbrev, sid 1 PDF (pdf, 171.5 kB)
Försäkringsbrev , sid 2-3, blankaPDF (pdf, 191.8 kB)
Försäkringsbrev  sid 4, blank PDF (pdf, 103.6 kB)

Försäkringsbrev 16 april 1888
Allmänna Brandförsäkringsverket för byggnader på landet. (Ur volym R, mapp R1).

Försäkringsbrev, sid 1 PDF (pdf, 195.6 kB)
Försäkringsbrev , sid 2-3, blanka PDF (pdf, 169 kB)
Försäkringsbrev, sid 4, blankPDF (pdf, 85.4 kB)

Försäkringsbrev 15 december 1906
Allmänna Brandförsäkringsverket för byggnader på landet. (Ur volym R, mapp R1).

Försäkringsbrev, sid 1 PDF (pdf, 263.4 kB)
Försäkringsbrev, sid 2-3PDF (pdf, 346.5 kB)
Försäkringsbrev, sid 4-5 PDF (pdf, 353.2 kB)
Försäkringsbrev, sid 6-7PDF (pdf, 459.3 kB)
Försäkringsbrev, sid 8-9 PDF (pdf, 456.4 kB)
Försäkringsbrev, sid 10-11PDF (pdf, 383.8 kB)
Försäkringsbrev, sid 12-13 PDF (pdf, 307.9 kB)
Försäkringsbrev, sid 14PDF (pdf, 200.1 kB)

Köpebrev och salubrev

Köpekontrakt 1 juni 1775
Köpekontrakt den 1 juni 1775 mellan friherre Johan Gabriel Banér och hans hustru Louisa Fredrica Cronhielm (säljare) och Petter Widman (köpare). (Ur volym P, mapp P2).

Köpekontrakt, sid 1 PDF (pdf, 409.5 kB)
Köpekontrakt, sid 2-3 PDF (pdf, 805 kB)
Köpekontrakt, sid 4PDF (pdf, 346.9 kB)
 
Köpebrev 6 juni 1775
Köpebrev den 6 juni 1775 utfärdat av friherre Johan Gabriel Banér och hans hustru rörande försäljning av Elfvik, med flera, till Petter Widman. (Ur volym P, mapp P2).

Köpebrev, sid 1 PDF (pdf, 444 kB)
Köpebrev, sid 2-3 PDF (pdf, 806.7 kB)
Köpebrev, sid 4, blankPDF (pdf, 157.3 kB)

Fastebrev (lagfart) 13 februari 1777
Fastebrev (lagfart) 13 februari 1777 för Petter Widman på Elfviks gård, med flera (pergamentsbrev). (Ur volym P, mapp P2).

Renskrift av fastebrevPDF (pdf, 295.1 kB)
FastebrevPDF (pdf, 630.6 kB)

Köpebrev 29 november 1794
Köpebrev mellan ryttmästare C Wenus och hans hustru Sophia Widman (säljare) och Sven Widman (köpare) av 1/5 av Elfvik. (Ur volym P, mapp P3).

Köpebrev, sid 1PDF (pdf, 181.5 kB)
Köpebrev, sid 2PDF (pdf, 101.4 kB)
Köpebrev, sid 3, blankPDF (pdf, 89.9 kB)

Köpekontrakt 14 juni 1796
Köpebrev mellan Sven Widman och Pehr Widmans förmyndare (säljare) och grosshandlarna Lars Fresk och Johan Pehr Westman (köpare). (Ur volym P, mapp P3).

Köpekontrakt, sid 1 PDF (pdf, 301.3 kB)
Köpekontrakt, sid 2-3 PDF (pdf, 340.4 kB)
Köpekontrakt, sid 4, blank PDF (pdf, 97.4 kB)

Köpebrev 18 juni 1796
Köpebrev mellan Sven Widman och Pehr Widmans förmyndare (säljare) och grosshandlarna Lars Fresk och J Pehr Westman. (Ur Volym P, mapp P3).

Köpebrev, sid 1 PDF (pdf, 266.6 kB)
Köpebrev, sid 2-3 PDF (pdf, 499.5 kB)
Köpebrev, sid 4-5 PDF (pdf, 447.7 kB)
Köpebrev, sid 6-7 PDF (pdf, 521.3 kB)
Köpebrev, sid 8, blank PDF (pdf, 132.2 kB)

Salubrev 4 mars 1843
Salubrev upprättat av Lars, Johan Gustaf och Pehr Brolin rörande Elfviks, med flera, försäljning till Erik Erland Klingstedt. (Ur volym P, mapp P5).

Mappens omslagPDF (pdf, 92.7 kB)
Salubrev 1843, sid 1 PDF (pdf, 262.3 kB)
Salubrev 1843, sid 2-3 med stämpelpapper PDF (pdf, 367.1 kB)
Salubrev 1843, sid 2-3 med undanvikt stämpelpapperPDF (pdf, 346.4 kB)
Salubrev 1843, sid 2-3 med undanvikt stämpelpapper PDF (pdf, 358.8 kB)
Salubrev 1843, sid 2-3 med undanvikt stämpelpapper PDF (pdf, 371.6 kB)
Salubrev 1843, sid 2-3 med undanvikt stämpelpapper PDF (pdf, 374.9 kB)
Salubrev 1843, sid 4, blankPDF (pdf, 109.3 kB)
 

Gesällbrev

Pehr Fresks gesällbrev,1817
Pehr Fresk var Lars Fresks yngste son. Han var utlärd vävare och tidvis "fabrikschef".  Gesällbrevet är en gåva från fru Anne-Marie Fresk till Lidingö stadsarkiv. (Ur volym LVI.)

Pehr Fresks gesällbrev, främre pärmens utsidaPDF (pdf, 412.3 kB)
Pehr Fresks gesällbrev, sid 1PDF (pdf, 239 kB)
Pehr Fresks gesällbrev, sid 2PDF (pdf, 269.6 kB)
Pehr Fresks gesällbrev, sid 3PDF (pdf, 269.6 kB)
Pehr Fresks gesällbrev, sid 4PDF (pdf, 175 kB)
Pehr Fresks gesällbrev, tom sida och pärmens insidaPDF (pdf, 363.5 kB)
Pehr Fresks gesällbrev, bakre pärmens utsidaPDF (pdf, 380.3 kB)

Inteckningshandlingar

Inteckningsrevers 13 februari 1777
Inteckningsrevers för ett lån på 2 000 RD Specie taget av Petter Widman och hans hustru Sophia Christina Borgström mot säkerhet i frälseegendomen Elfvik 1/4 mantal.

Sidan tre i samma dokument: Inteckningen är registrerad den 13 februari 1777 i Danderyds skeppslags häradsrätt. (Ur volym Q, mapp Q2.)

Inteckningsrevers, omslag med blyertsanteckning om innehåll PDF (pdf, 155.5 kB)
Inteckningsrevers, sid 1 med stämpelavgiftPDF (pdf, 127 kB)
Inteckningsrevers, sid 2 PDF (pdf, 328.5 kB)
Inteckningsrevers, sid 3-4 PDF (pdf, 584.4 kB)
Inteckningsrevers, sid 5-6 PDF (pdf, 610.3 kB)
Inteckningsrevers, sid 7-8 PDF (pdf, 466.5 kB)
Inteckningsrevers, sid 9, blank PDF (pdf, 140.8 kB)
 

Husesyn

Husesyn utförd av häradsskrivaren Johan Lyon, med flera, på friherre Mauritz Banérs sätesgård Elfvik. (Ur volym P – mapp P1)

Husesyn, 16 juni 1767
Husesyn, sid 1, delvis med renskriven textPDF (pdf, 326.8 kB)
Husesyn, sid 1, utan renskriven textPDF (pdf, 336.9 kB)
Husesyn, sid 2-3PDF (pdf, 608.9 kB)
Husesyn, sid 4PDF (pdf, 191 kB)

Auktionsprotokoll

Auktionsprotokoll 22 augusti 1829
Protokoll hållet vid auktion av egendomen Elfvik, med flera, 22 augusti 1829. Fastigheterna inropades av grosshandlaren i Söderhamn, Lars Brolin. (Ur volym, mapp P4).

Auktionsprotokoll, sid 1 PDF (pdf, 226.2 kB)
Auktionsprotokoll, sid 2-3PDF (pdf, 445.7 kB)
Auktionsprotokoll, sid 4, blankPDF (pdf, 100.5 kB)

Taxeringslängd

Utdrag ur taxeringslängd för Elfvik 1832
Utdrag ur Stockholms läns taxeringslängd för Elfvik, med flera, 1832. (Ur volym, mapp P4.

Utdrag ur taxeringslängd, sid 1 med handskrivet stämpelavgiftskvitto PDF (pdf, 204 kB)
Utdrag ur taxeringslängd, sid 1 med det handskrivna stämpelavgiftskvittot undanvikt PDF (pdf, 197 kB)
Utdrag ur taxeringslängd, sid 2-3, blanka PDF (pdf, 213.6 kB)
Utdrag ur taxeringslängd, sid 4, blank PDF (pdf, 109.2 kB) 

Kontakt
Till toppen av sidan