Startsida, Lidingö stad

Våld och hot

Våld och hot är allvarliga brott som ska polisanmälas. Om du eller någon du känner har blivit utsatt eller bevittnat våld eller hot kan du få hjälp. Här får du veta vart du kan vända dig för att få stöd eller få mer information.

Polisen

Larm 112
Växel 114 14
Lidingöpolisen dagtid, tel: 08-401 14 50

Du som är barn eller ungdom

​Om du har sett eller blivit utsatt för våld eller hot i din familj eller i din närhet är det viktigt att du berättar för någon vuxen som du litar på så att du kan få stöd och hjälp. Om du går i skolan kan du vända dig till din lärare/mentor, skolsköterska eller kurator. Du kan också ta kontakt med BRIS eller ungdomsmottagningen. I kontaktrutan till höger finns också telefonnummer till andra vuxna som du kan ringa. Det är viktigt att du får hjälp!

Barnmisshandel och sexuella övergrepp

Barn kan utsättas för misshandel och sexuella övergrepp både inom och utanför familjen. Om du misstänker att ett barn kan behöva skydd eller är orolig för att ett barn eller en ungdom far illa är det viktigt att du tar kontakt med oss på omsorgs- och socialförvaltningen. Du behöver inte själv ha bevis för att barnet far illa. Om du önskar samråda om en anmälan kan du tala med enhetschefen på familjeenheten.

Barn som bevittnat våld

Om ditt barn har bevittnat våld i sin närhet kontakta omsorgs- och socialförvaltningen. Du som är barn eller tonåring kan också själv ta kontakt för att få stöd och hjälp.

Våld i nära relationer

Socialförvaltningen
Du som har blivit hotad eller utsatt för våld kan ringa till omsorgs- och socialförvaltningens kundtjänst för att få hjälp. Om du är förälder vill vi att du alltid tar kontakt med oss.
Vi kan hjälpa dig med:

  • att få kontakt med polis, sjukvård eller advokat
  • att få kontakt med andra hjälpande myndigheter och frivilliga organisationer
  • skyddat boende eller ekonomisk hjälp
  • stödsamtal till ditt/dina barn
  • råd och stöd

Tel: 08-731 65 00
Vardagar: 08.30-16.00

Kvinnojouren "Kerstin" i Lidingö
Erbjuder stöd till kvinnor som utsatts för våld.
Tel: 08-767 03 03, telefontid måndag 19-22, tisdag 11-14, onsdag 11-14, torsdag 19-22. E-post: lidingokvinnojour

Alla kvinnors hus
Jourtelefon: 08-644 09 20, telefontid alla dagar 18-21

Kvinnofridslinjen
Du som har utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp kan kontakta kvinnofridslinjen för att få stöd. Tel: 020-50 50 50

Mansjouren
Mansjouren ger samtalsstöd för män och kvinnor.
Jourtelefon 08-30 30 20

Senast ändrad: 2015-09-02

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Om du behöver hjälp eller önskar rådgivning, kontakta
Omsorgs- och socialförvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 30 00
Vardagar: 08.30-16.00
Besöks- och postadress: Stockholmsvägen 50, 18182 Lidingö

Om du behöver hjälp utanför kontorstid kan du nå
Socialjouren Nordost
Tel: 08-410 200 40
Vardagar: 16.30-02.00
Helger: 16.00-02.00

Övrig jourtid
Polisen i City
Tel: 010-563 84 92

Barnmisshandel
och övergrepp

Agneta Bolmgren
Enhetschef familjeenheten
Tel: 08-731 31 30
E-post: agneta.bolmgren

Katrin Holmberg Bitr.enhetschef familjeenheten Tel: 08-731 31 44                  E-post: katrin.holmberg

BRISlänk till annan webbplats

Ungdomsmottagningen

Våld i nära relationer
Elisabeth Reuterborg
Socialsekreterare
Tel: 08-731 31 33
E-post: elisabeth.reuterborg
       
Juridisk rådgivning     
Alla kvinnors hus    
Tel: 08-644 09 25
Telefontid: onsdag och söndag 18-21           

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: