Startsida, Lidingö stad

Projekt ArbetSam

Samarbete för utveckling, kommunikation och lärande inom vård-och omsorgsverksamhet.

ArbetSam, ett kompetensutvecklande samverkansprojekt för att stärka anställda inom omsorgen för äldre- och funktionshindrade pågick mellan åren 2011 till 2013.  Kärnan i projektet var att utveckla metoder som gynnar kommunikation och språkutveckling på arbetsplatsen.
Projektet är nu avslutat och resultaten kommer att överföras och vidareutvecklas i fortsättningsprojektet TDAR (transfer and development of Arbetsam result), läs mer på äldrecentrums webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om Arbetsam

Aktuellt

Senast ändrad: 2015-06-04

Uppdaterad av:

Kontakt
Kerstin Sjösvärd
Huvudprojektledare
Tel: 072 - 728 65 63
E-post: Kerstin.sjosvard
E-post: Arbetsam

Se filmen om ArbetSam

Här får du möta projektledare, lärare, deltagare i undervisning, språkombud, reflektionsledare och anhöriga. Tillsammans ger de en bra bild av arbetsplatslärande inom äldreomsorgen. Filmen är åtta minuter lång.
Filmen om ArbetSam länk till annan webbplats
Med stöd från:
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: