Startsida, Lidingö stad

Missbruk och psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är vanligt hos personer som missbrukar liksom missbruk är vanligt hos personer som mår psykiskt dåligt. Det är viktigt att få rätt hjälp med både missbruk och psykisk ohälsa samtidigt.

Case Manager(CM)-teamet hjälper vuxna med psykisk sjukdom och missbruk som har ett utökat behov av samtidig vård och stöd från ett flertal vårdgivare och myndigheter. CM-teamen är ett samarbete mellan kommun och landsting.

Teamet ansvarar för att planering, genomförande och uppföljning av insatser kommer till stånd och att praktisk hjälp når fram till personen. Både du själv och dina anhöriga kan ta kontakt för att få mer information.

Vi kan bland annat hjälpa dig med att:

  • tillsammans med dig formulera ditt stödbehov
  • se till att du får det stöd du behöver
  • stötta dig i ditt motivationsarbete
  • samordna dina kontakter med olika vårdgivare och myndigheter.

Senast ändrad: 2015-10-08

Uppdaterad av:

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Om du önskar rådgivning, kontakta
Omsorgs- och socialförvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 30 00
Vardagar: 08.30-16.00

Marie Söderman
Enhetschef missbruksenhet
Tel reception: 08-731 32 63
E-post: marie.soderman

Susanna Hauk      Områdeschef socialpsykiatri Tel:08-731 47 61                   E-post: susanna.hauk

Landstingets beroendemottagning
Annie Vestlund
Chefssjuksköterska
Tel: 08-123 47 241
annie.vestlund@sll.se

PRIMA vuxenpsykiatri Lidingö
Eli Högberg
Enhetschef
Tel: 08-410 257 01
eli.hogberg@primavuxen.se

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: