Startsida, Lidingö stad

Maria ungdom - ett samarbete

En dag i veckan finns en sjuksköterska från Maria ungdom på plats här på ön för att ge råd och stöd till dig som är ung och har problem med alkohol och droger. Det kallas Mini Maria Lidingö och drivs i nära samarbete med våra ungdomssekreterare och övriga socialsekreterare på Omsorgs- och socialförvatningen.

Mini Maria Lidingö är en öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 20 år med riskbruk eller missbruk av alkohol och droger. Ungdomar, föräldrar och professionella kan vända sig hit för råd och stöd i alkohol- och narkotikafrågor.

Om du vill komma i kontakt med Mini Maria Lidingö går det bra att ringa vår sjuksköterska,
08-123 474 51.

Du kan också vända dig till akuten på Maria Ungdom, Kungsholmen, S:t Görans sjukhus, där du får träffa en läkare för bedömning. Du behöver inte boka tid för akutbesök.

  • Om du aldrig har provat — prova inte
  • Om du har provat — sluta
  • Om du inte kan sluta — sök hjälp

Senast ändrad: 2015-02-04

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Mini Maria Lidingö
Sjuksköterska
Stjärnvägen 2, 5 trappor, Lidingö
Tel: 08-123 474 51

Maria Ungdom
S:T Görans sjukhus
Finsensväg 1 / Friskvårdsvägen 4
Jourtelefon dygnet runt
Tel: 08-123 47 410

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: