Kommunal hälso- och sjukvård

Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård inom de områden kommunen ansvarar för. I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkare.
Lidingö stads ansvar för hälso- och sjukvård omfattar dig som
  • bor i särskilt boende för äldre
  • bor i bostad med särskild service
  • deltar i dagverksamhet eller daglig verksamhet.

För dig som bor i särskilt boende för äldre ansvarar kommunen även för rehabilitering och hjälpmedel. Med särskilt boende menas vård- och omsorgsboende, korttidsboende och servicehus.

Ansvarig för den kommunala vårdens kvalitet är medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Detta ansvarar landstinget för


Sjukhusvård, tandvård, primärvård, hemsjukvård, specialistvård och annat ligger utanför kommunens ansvarsområde, detta ansvarar Landstinget för.

För att komma i kontakt med din närmaste mottagning söker du vidare på Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt? Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Omsorgs- och socialförvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 30 00
Vardagar: 08.30-16.00
E-tjänster och blanketter

Besöks- och postadress: Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö

Mer information

Lidingö stads syn- och hörselkonsulent

Information och råd om vård på telefon och webb
Ring 08-320 100 eller 1177, eller besök Vardguiden.selänk till annan webbplats eller 1177.selänk till annan webbplats.

Information in multiple languages
Finding your way around the health care systemlänk till annan webbplats

Hitta rätt i vårdenlänk till annan webbplats

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö
Tel: vx 731 30 00, Fax: 731 46 82, E-post: lidingo.stad@lidingo.se