Startsida, Lidingö stad

Budget- och skuldrådgivning

Det är aldrig för sent att ordna upp en trasslig ekonomi men du måste vara beredd på att det kan ta tid och kräver mycket arbete. Hos kommunens budget- och skuldrådgivare kan du få råd och stöd utifrån din personliga situation.

Vi kan bland annat  hjälpa dig med att:

  • se över din skuldsituation
  • göra upp en hushållsbudget
  • förmedla kontakt med dem du har skulder till för att försöka göra upp frivilliga betalningsplaner
  • ansöka om skuldsanering.

Vi har tystnadsplikt och rådgivningen är kostnadsfri.

Skuldsanering för svårt skuldsatta


För den som fastnat i skuldfällan och inte ser någon väg ut kan skuldsanering enligt skuldsaneringslagen vara en möjlighet. Med skuldsanering menas att den som är svårt skuldsatt under vissa förutsättningar kan få sina skulder nedskrivna eller helt avskrivna.

Om du beviljas skuldsanering innebär det att du lever på existensminimum, vanligtvis i fem år. Före och under en skuldsanering har du rätt till råd och stöd från kommunens budget- och skuldrådgivare.

Bättre möjlighet till skuldsanering från 1 juli 2011


Den 1 juli 2011 ändras skuldsaneringslagen. Lagstiftaren vill att det ska bli bättre möjligheter till skuldsanering. De nya reglerna innebär i korthet:
  • att lagen ger möjlighet att bevilja skuldsanering även för aktiva näringsidkare i större utsträckning. Om du är aktiv enskild näringsidkare kan du få skuldsanering förutsatt att de ekonomiska förhållandena i näringsverksamheten är enkla att utreda.
  • att skuldernas ålder inte längre beaktas särskilt i skälighetsbedömningen, vilket gör att en skuldsanering kan komma igång tidigare.

Ansöka om skuldsanering


Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten. Ansökan ska göras på särskild blankett. Blanketten kan beställas på telefon 0771-73 73 00 eller på Kronofogdemyndighetens webbplats där du även kan ladda ner blanketten direkt. 

Läs mer om skuldsanering och ladda ner ansökningsblankett på:
Kronofogdemyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Senast ändrad: 2012-10-03

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Lidingö stad
Kundtjänst
Tel: 08-731 31 01
Vardagar: 08.30-16.00

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: