Startsida, Lidingö stad

Familjerådgivning

Familjerådgivningen vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Du kan vara anonym. Det råder absolut sekretess och inga journaler förs.

Nu kan du som bor på Lidingö välja familjerådgivare

Staden har infört kundval inom familjerådgivningen. Du kan antingen välja den kommunala utföraren eller någon av de privata utförare som staden slutit avtal med. Om du inte vill eller kan välja så erbjuds du vår kommunala familjerådgivning.

Vad kostar det?
Egenavgiften för familjerådgivning är 530 kr/samtal.
Uteblivna besök och återbud lämnade senare än 24 timmar innan besök, debiteras. Du erbjuds högst fyra samtal.

Hur bokar du tid?
Du tar själv kontakt med den familjerådgivare du valt, antingen via telefon eller nätet.

Vill du veta mer?
I listan nedan presenteras alla utförare utan någon inbördes rangordning.
På utförarnas hemsidor får du veta mer om verksamheterna, hur du hittar dit och deras besökstider. De flesta har även en länk till tidsbokningen.

Samarbetssamtal                                                          Samarbetssamtal om gemensamma barns vårdnad, boende och umgänge erbjuds endast från den kommunala familjerådgivningen. Samarbetssamtalen är avgiftsfria.                                               Kontakta Lidingö stads familjerådgivning 08-731 37 87 för att boka tid.

Om du har frågor
Telefon: 08-731 37 93
lisbeth.molander@lidingo.se

Här kan du välja familjerådgivare:

Familjerådgivningen City                                               Besöksadress: Hornsgatan 75, Södermalm                         Besöksadress: Målargatan 7, City                                               Telefon: 0770-33 06 16                              www.familjeradgivningen.comlänk till annan webbplats

Vejrich Consulting AB                                                        Besöksadress: Skomakargatan 11, Gamla Stan                              Telefon: 070-690 09 81                                        www.vejrichconsulting.comlänk till annan webbplats

Aktiv psykoterapi                                                                   Besöksadress: Riddargatan 70 BV, Östermalm                                 Telefon: 076-240 34 59                                          www.aktivpsykoterapi.comlänk till annan webbplats

MINDSthlm (Åsa Hedrén Videbaek)                                     Besöksadress: Grevgatan 24, Östermalm                                    Telefon: 070-302 23 22                     www.mindsthlm.se/terapeuter/#asalänk till annan webbplats

GULLVI SANDIN AB                                                          Besöksadress: Askrikegatan 17, Gärdet/Östermalm                      Telefon: 08-663 98 23, 0735-89 11 22                      www.gullvisandin.selänk till annan webbplats

Lidingö stads familjerådgivning                                          Besöksadress: Herserudsvägen 5, Lidingö                                    Telefon: 08-731 37 87                           www.lidingo.se/familjeradgivninglänk till annan webbplats

Framnäsgruppen AB                                                         Besöksadress: Tulegatan 27, Norrmalm                              Besöksadress: Tingsvägen 17, Täby                                                  Telefon: 08-755 26 80                                          www.framnasgruppen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parrådgivarna Sverige                                                                Besöksadress: Götgatan 103, Södermalm                              Besöksadress: Åsögatan 122, Södermalm                                    Telefon: 08-640 88 95                                           www.parradgivarna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Söderstöd                                                                              Besöksadress: Krukmakargatan 35 C, Södermalm                        Besöksadress: Kanalgatan 15, Täby                                         Besöksadress: Luntmakargatan 96 B, Norrmalm                               Telefon: 08- 702 20 89                                                       www.soderstod.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Acord familjerådgivning
Mottagningar på Södermalm, Vasastan & Östermalm
Hans Larsson, 073-70 70 150, info@hanslarsson.se
Erik Netterberg, 070-630 02 27, erik.netterberg@bredband.net
Caroline Stenqvist, 070-796 90 17, info@carolinestenqvist.se
Anette Hamrelius, 0708-67 95 75, anette.hamrelius@ahpsykoterapi.se
www.acord.selänk till annan webbplats

Aktiv familjerådgivning AFR
Besöksadress: Tjärhovsgatan 32, Södermalm
Besöksadress: Olofsgatan 10, Norrmalm
Telefon: 08-718 39 60
www.aktivfamiljeradgivning.selänk till annan webbplats

Browaldh Lisbeth Familjerådgivning& Psykoterapi & Konsultation
Besöksadress: Östermalmsgatan 46 nb, Östermalm
Telefon: 08-665 80 67
www.lisbethbrowaldh.selänk till annan webbplats

Byrån för familjerådgivning och psykoterapi
Besöksadress: Tjärhovsgatan 14, Södermalm
Rikard Lidén, 070-322 80 20, www.ps-utbildning.comlänk till annan webbplats
Ingrid Wase, 0709-94 12 11, www.wase.selänk till annan webbplats
Mats Wretås, 070-938 47 20, www.radgivarhusetab.dinstudio.selänk till annan webbplats
www.byran.org/omoss.htmllänk till annan webbplats

City Psykologhus Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 37, City
Telefon: 08-21 77 45
www.citypsykologhus.selänk till annan webbplats

Walldén Konsultation AB
Besöksadress: Linnégatan 44-46, Östermalm
Telefon: 076-368 37 99
http://www.walldenkonsultation.se länk till annan webbplats
Senast ändrad: 2015-03-23

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Lidingö stads familjerådgivning
Tel: 08-731 37 87
Vardagar: 08.30-16.00
Besöks- och postadress: Herserudsvägen 5, 181 82 Lidingö

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: