Skriv ut
Dela

Barn och ungas säkerhet på nätet

Hade du inte möjlighet att komma på Maria Dufvas föreläsning om det föräldrafria nätet förra veckan? Här kan du ta del av hennes konkreta tips om barns och ungas säkerhet på nätet.

Nätet har blivit en plats där barn och ungdomar riskerar att utsättas för brottsliga handlingar. Barn och ungdomar tänker sällan på säkerhet och konsekvenser. Nätet kan användas för att ta reda på saker som man kanske inte vågar fråga vuxna om. Ofta får barnen hantera känsliga och svåra saker alldeles ensamma, både som förövare och offer.

Maria Dufva, kriminolog och medlare, har lång erfarenhet av barns säkerhet på nätet och många bra tips på hur man som vuxen kan stötta eller ännu hellre, ligga steget före sina barn.

Var delaktig och visa vägen

Av olika skäl, ofta skuld och rädslor, berättar inte barnen om vad de har för sig på nätet. Därför är det oerhört viktigt att som vuxen våga vara delaktig och ställa frågor.

 • Tänk efter och öva på hur du frågar.
 • ”Hur/vad var det…” bygg en dialog kring ditt barns liv på nätet, prata inte bara om läxor, träning och hur det var i skolan. Ta god tid för samtalet.
 • Var nyfiken och visa vilja att förstå. Bekräfta barnens känslor och tankar utan att skuldbelägga.
 • Sätt gemensamma demokratiska gränser för skärmtid och lev upp till dem själv. Om det är svårt – ta hjälp av forskning.
 • Öka närheten och anknytningen till ditt barn genom att göra gemensamma saker utan att vara digitalt uppkopplade.
 • Tänk på att du är en förebild. Barn gör inte som du säger – de gör som du gör. Visa hur viktigt det är att varva ner och pausa ibland.
 • Bejaka den sida hos barnet som fortfarande vill vara ”liten” och leka. Utanför familjen finns starka krafter som uppmanar till motsatsen. Det här är viktigt för att utveckla samspel och empati.

Spel på nätet

När det gäller spelande är Marias främsta råd att du som förälder själv ska prova dina barns spel. Barnen tycker om att du visar intresse och vill göra ”deras” saker tillsammans med dem. Därefter är det lättare att fatta beslut om spelet är lämpligt för ditt barn eller inte. Det är också lättare att komma igång med samtal om du vet mer om spelen.

Sexuella trakasserier

Utsatthet för sexuella trakasserier bland framförallt flickor är hög. Många barn och unga vågar inte berätta på grund av att de känner skuld och skam för vad de utsatts för. Många vet heller inte att de blivit utsatta för ett brott när de till exempel får sexuella bilder skickade till sig, utan att ha gett sitt samtycke.

30 procent av sökorden berör porr

Maria uppmanar också till att prata om porr. Cirka 30 procent av sökorden på internet rör porr. Det kan därför vara bra att prata om att det kan vara skillnad mellan den porr som delas på nätet eller visas i spel, jämfört med att ha sex i verkligheten. Porr kan bidra till en matchostil och ungdomar kan få en snedvriden syn på hur sex bör går till.

Sociala medier

Vilka sidor och grupper följer dina barn på sociala medier? Förövare finns där ditt barn finns och en förövare drar nytta av att barnen inte vågar berätta vad som pågår. Genom att samtala med dem om vilka konsekvenser som kan följa av olika aktiviteter i chattgrupper och forum kan du avlasta barnen från hemligheter. Vad lägger barnen ut? Foton och filmer går inte att ta bort från nätet utan kan delas och spridas utan kontroll från den sekund de har delats.

Symptom som kan vara tecken på utsatthet

 • Barnet är trött och aldrig utvilat
 • Barnet blir svagare i skolan och får inlärningssvårigheter och koncentrationssvårigheter
 • Barnet får ett sexualiserat språk som är nytt för individen och som inte matchar barnets ålder eller mognad
 • Barnet vakar över sin telefon
 • Barnet får nya somatiska problem; ont i huvudet, viktförändringar, ont i magen eller liknande.

Stadens förebyggande arbete

Tipsen om barns säkerhet på nätet presenterades i Christinaskolans aula torsdagen den 10 april. Birgitta Sköld, ordförande i omsorg- och socialnämnden (LP) inledde med en påminnelse om att en viss del av droghandeln på Lidingö sker på nätet. Därefter gavs även en kort presentation om stadens förebyggande arbete. Skolan och fritidsverksamheten arbetar med nätrelaterad problematik och stöd finns att få via skolkuratorerna och fritidspedagogerna. Stadens ungdomsmottagning ger också hjälp och stöd.

Efter den inledande informationen startade Maria Dufva sin föreläsning för ca 300 åhörare.

Föreläsningen ”Det föräldrafria nätet” är en del i en serie kunskapshöjande temaföreläsningar för lidingöborna. Kommande teman är fysisk hälsa för seniorer, psykisk ohälsa och våld i nära relation.

 

Till toppen av sidan