Skriv ut
Dela

Näringslivet på Lidingö

Lidingö har ett aktivt och mångfasetterat näringsliv med ett stort antal företag och nätverkande företagarföreningar som bidrar till ett positivt företagsklimat.

Det är mycket attraktivt att etablera företag på Lidingö, de flesta förfrågningar till stadens näringslivsenhet handlar om möjligheterna till etablering på ön.

Det är den urbana småstaden med sin hälsosamma framtoning, sin fina mix av bostäder, arbetsplatser, restauranger, närhet till Stockholms city, natur och hav som skapar en efterfrågesituation.

Störst efterfrågan finns inom segmentet lättare industri men tillgången på exploateringsbar mark är starkt begränsad. Däremot finns bra tillgång till lokaler för kontor, till exempel finns ett flertal kontorshotell och företagshus.

Småföretagarstruktur

I dag finns cirka 7 500 företag på ön exklusive olika former av föreningar. De flesta är mindre företag inom juridik, ekonomi, vetenskap, fastighet, media, IT, vård, hälsa och service. Här finns också större företag med omfattande verksamhet på andra platser.

Till toppen av sidan