Startsida, Lidingö stad

Jordbruket Elfviks gård

Elfviks gård. Foto Reima Birko.
Längst ut på den nordöstra delen av Lidingö ligger Elfviks gård med jordbruk, herrgårdspark, restaurang och ridstall. Från och med 2010 drivs jordbruket i arrendeform.

Populärt utflyktsmål


På Elfvik kan du besöka ett levande jordbruk, unikt så nära storstaden. Bondgården är en populär utflyktsplats för förskolor, skolor och fritidshem. På gården finns också en vacker park mot havet nedanför huvudbyggnaden med restaurang och kafé.

Jordbruket


På Elfvik finns får, kor, ridhästar och smådjur. Sommartid ser du djuren på bete på markerna längs Elfviksvägen. På gårdens åkrar odlas hö och spannmål.

Aktiviteter


Lidingö Hembygdsförening anordnar årligen Bellmansfest på Elfviks gård. I september är det dags för Elfviksdagen som arrangeras av föreningen Elfviks gård.

Naturreservat


Elfviks gård ligger i Långängen-Elfviks naturreservat. Du bör känna till de regler som gäller för reservatet.

Naturreservat i Stockholms län, Långängen-ElfvikPDF (pdf, 7.5 MB).

Historia


Från 1300-talet och fram till 1775 tillhörde Elfviks gård Djursholms gods. Släkten Banér sålde det lilla arrendejordbruket till den förmögne hovgulddragaren Petter Widman på 1770-talet. Han lät bygga den vackra herrgårdsbyggnaden som du kan se i dag. CM Bellman var en flitig gäst på Elfvik och han komponerade visan "Glada bygd så täckt belägen", ofta kallad Lidingösången. Gården ägs sedan 1946 av Lidingö stad.

Senast ändrad: 2009-09-06

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Tekniska förvaltningen
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: