Startsida, Lidingö stad

Kultur

Quarto Physical Theater. Foto Joakim Trolle Lindgren

Quarto Physical Theater. Foto: J. Trolle Lindgren

Lidingö har ett rikt kulturliv. Här kan du ta del av konst, film, musik, litteratur och teater i olika former. Du kan få en kulturupplevelse eller kanske finna ett eget engagemang i en kör eller förening.

En av aktörerna är stadsbiblioteket som har ett stort utbud av litteratur, tidskrifter och media i olika former. Här kan du även låna en dator, tv-spel, gåstavar, stegräknare och lyssna till föredrag eller varför inte besöka Lidingörummet och lära dig mer om ön.
 
Sagateatern har teatergrupper för unga som med jämna mellanrum erbjuder teaterföreställningar för allmänheten. Populärt bland unga är även Lidingös kommunala musikskola.

Blomstrande kultur


Lidingö har områden med stora kulturhistoriska värden. Här finns fornminnen i form av gravfält och andra lämningar som rösen och runhäll. Från 1700-talets slut finns gamla gårdar där flera är öppna för allmänheten. Sommarstugebebyggelsen från 1800-talets slut och ändå in på 1920-talet finns representerad med såväl snickerivillor som koloni- och sportstugor. Lidingö var först ut i Sverige med att inrätta ett sådan område genom Stig Milles Grönsta koloni 1910.

 


Kulturmiljöer


Lidingö Villastad grundades för att bli den bästa i Sverige. Här byggdes nationens första radhus 1908 och villorna hade hög klass genom god arkitektur och trädgårdsplanering. Bygge och Bo området i Askrike är ett högklassikt exempel på 1920-tals bebyggelse och tillkom efter ett tävlingsförslag på ny bebyggelse. Du kan lära känna de olika kulturmiljöerna genom att vandra någon av de kulturvandringar gå en konstvandring och se de offentliga skulpturerna.

Kulturpersonligheter 


Många är även de konstnärer, författare, regissörer, skådespelare, entreprenörer och personligheter som varit verksamma på Lidingö till exempel Carl Milles på Millesgården, konstsamlaren Klas Fåhraeus på Villa Högberga, filmregissören Mauritz Stiller på Ruthsdal, Hotelldirektören Wilhelmina Skog på Foresta, trädgårdsinspiratören Emma Lundberg på Bullerbacken och Raoul Wallenberg i Kappsta.

Möjligheter att forska 


I stadsarkivet hittar du gamla kartor, inventeringar av äldre bebyggelse och samlad historia om Lidingö i såväl bild som skrift om du vill forska vidare kring någon person eller händelse.

Senast ändrad: 2015-04-23

Uppdaterad av:

Dela med andra
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: