Trädgårdsliv

Hägg och husgavel

Du kan minska miljöpåverkan genom att välja miljövänligt växtskyddsmedel och naturligt gödsel.

Det vi gör i våra trädgårdar kan påverka den närmaste omgivningen. Konstgödsel och bekämpningsmedel kan förorena mark och grundvatten. 

Med hjälp av en egenhändigt gjord kompost och naturliga gödselmedel tillförs jorden näring och struktur.

Kompostering

Växtskyddsmedel

En hel del kan göras för att förebygga skadedjursangrepp, men ibland kan växtskyddsmedel behövas. Kemikalieinspektionen har klassat alla växtskyddsmedel. De som är klassade i kategori 3 får användas av fritidsodlare. Inom denna kategori finns det medel som är KRAV-märkta.

Skogssnigel

Den spanska skogssnigeln som härjar i mångas trädgårdar kan bekämpas på naturlig väg, se Jordbruksverkets faktablad om spansk skogssnigel.länk till annan webbplats

Gödsel

Om du använder naturliga gödselmedel till exempel stallgödsel, hönsgödsel, urin, stenmjöl och aska så spar vi energi. Om vi använder för mycket kan även dessa bidra till övergödning.

Lämna in överblivna bekämpningsmedel

Var du kan lämna farligt avfall, som till exempel växtskyddsmedel, kan du se under farligt avfall.

Bygga till eller bygga nytt

Om du ska bygga till eller bygga nytt i trädgården kan du läsa om bra tips och råd i Kemikalieinspektionens faktablad.PDF (pdf, 283.3 kB)

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 22
Vardagar: 08.30-16.00
E-post: miljo.stadsbyggnad
E-tjänster och blanketter

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö
Tel: vx 731 30 00, Fax: 731 46 82, E-post: lidingo.stad@lidingo.se