Trädgårdsliv

Hägg och husgavel
Du kan minska miljöpåverkan genom att välja miljövänligt växtskyddsmedel och naturligt gödsel.

Det vi gör i våra trädgårdar kan påverka den närmaste omgivningen. Konstgödsel och bekämpningsmedel kan förorena mark och grundvatten. 

Med hjälp av en egenhändigt gjord kompost och naturliga gödselmedel tillförs jorden näring och struktur.

Kompostering

Växtskyddsmedel


En hel del kan göras för att förebygga skadedjursangrepp, men ibland kan växtskyddsmedel behövas. Kemikalieinspektionen har klassat alla växtskyddsmedel. De som är klassade i kategori 3 får användas av fritidsodlare. Inom denna kategori finns det medel som är KRAV-märkta.

Skogssnigel


Den spanska skogssnigeln som härjar i mångas trädgårdar kan bekämpas på naturlig väg, se faktabladet.

Information om spansk skogsnigel, Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Gödsel


Om du använder naturliga gödselmedel till exempel stallgödsel, hönsgödsel, urin, stenmjöl och aska så spar vi energi. Om vi använder för mycket kan även dessa bidra till övergödning.

Lämna in överblivna bekämpningsmedel


Var du kan lämna farligt avfall, som till exempel växtskyddsmedel, kan du se under farligt avfall.

Bygga till eller bygga nytt


Om du ska bygga till eller bygga nytt i trädgården kan du läsa om bra tips och råd i
Kemikalieinspektionens faktablad Bygg giftfritt i trädgårdenPDF (pdf, 283.3 kB)

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 22
Vardagar: 08.30-16.00
E-post: miljo.stadsbyggnad

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö
Tel: vx 731 30 00, Fax: 731 46 82, E-post: lidingo.stad@lidingo.se