Skriv ut
Dela

Nyckelviksskolan

Detaljplanen för Nyckelviksskolan, fastigheten Björkskogen 10 och Bokskogen 4, i stadsdelen Hersby var ute på granskning mellan den 8 november och 6 december 2017.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar just nu med att sammanställa och bemöta de inkomna synpunkterna och upprätta antagandehandlingar.

Syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av Nyckelviksskolans lokaler inom fastigheten Björkskogen 10 samt att möjliggöra bostadsändamål på fastigheten Bokskogen 4.

Detaljplanen ska skydda den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen inom fastigheterna Björkskogen 10 och Bokskogen 4.

Samråd

Samråd pågick 9 mars–27 april 2017.

Granskning

Mellan den 8 november och 6 december 2017 var detaljplanen för Nyckelviksskolan ute på granskning.

Tidplan

Observera att tidplanen är preliminär.

Planuppdrag: 2012-03-05
Samråd: 9 mars-27 april 2017
Granskning: 8 november - 6 december 2017
Antagande: 1:a kvartalet 2018
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut ej överklagas.

Mer information

Bakgrund:
Start-PMPDF (pdf, 1 MB)
Samråd:
Samrådsredogörelse
PDF
(pdf, 466.9 kB)
Granskning:

Planbeskrivning granskningPDF (pdf, 7.2 MB)
Plankarta granskningPDF (pdf, 772.4 kB)

Handläggare: Per Wilhelmsson

 

Kontakt
Till toppen av sidan