Skriv ut
Dela

Stadsutveckling och planer

Kommunen ansvarar för hur vi ska använda mark- och vattenområden, samt för den utveckling som ska ske - det vi kallar stadsplanering.

Stadsbyggnadsprocessen är uppdelad i ett antal separata processer: översiktsplan, detaljplan och byggprojekt. På de här sidorna presenteras Lidingös framtida utvecklingsprojekt.

Vi utgår alltid från översiktsplanen för Lidingö (2012) när vi detaljplanerar hur vi ska använda vår mark och vårt vatten i kommunen. Detta sker genom en detaljplaneprocess som väger samman allmänna och enskilda intressen.

Detaljplanen ligger sedan till grund för nya byggprojekt i kommunen och styr vad man kan få bygglov för.

Här kan du läsa kommunens översiktsplan och hålla dig informerad om pågående detaljplaneprojekt. Du kan se vilka detaljplaner som är öppna för synpunkter samt hur och var du kan påverka. Du kan också läsa om nya områden som är under utbyggnad och hitta detaljplanen över din fastighet.

De flesta projekt som visas här är i planeringsfasen, vilket är den fas som staden ansvarar för. När byggnationen väl kommit igång tar privata aktörer över.

 

Kontakt
Till toppen av sidan