Parker och grönytor

Konst i parker och annan offentlig miljö

Var du än bor på Lidingö har du nära till en park.

Skugga och ro finner du vid Torsvikssvängens eller Zetterbergsvägens dammar, fina promenader i parkerna i Rudboda och Killinge. Lyssna på fågelsången i Baggeby och besök gärna Torsviksberget med sin storslagna utsikt.

Parkprogram

Staden har ett parkprogram som har tagits fram av tekniska förvaltningen och som har till uppgift att visa vilka åtgärder som staden planerar att utföra fram till 2017. Varje år har ett särskilt tema, exempelvis torg, parker, fornminnen och odling där extra mycket fokus läggs. År 2015 är temat vatten. Läs mer i vårt parkprogram.PDF (pdf, 17.9 MB)

Blommor

Urnor med blommor kan du njuta av i Lidingö Centrum, på en del vägrefuger och på stadsdelstorgen Torsvik, Källängstorget, Baggeby, Larsberg och Breviks torg. Blomsterprogrammet i urnorna omfattar påskprogram med narcisser, vårblommor till exempel penséer, sommarblommor, och vinterkvist.

Träd

Du som privatperson får plocka frukt och fallfrukt från träd på stadens mark. Dock ej från träd och buskar som står på förskole- eller skolområden, eftersom den frukten är reserverad åt skolverksamheten.

I vår trädplan för Lidingö från 1999 kan du bland annat läsa om tolv av Lidingös alléer. Just nu uppdaterar vi trädplanen och ska under 2015 ta fram en åtgärdsplan.

Trädplan för Lidingö 1999.PDF (pdf, 3.3 MB)  

Lidingö stad har valt att tydliggöra vilka riktlinjerPDF (pdf, 199.6 kB) som gäller för våra träd och utifrån vilka kriterier vi värderar dem. Bedömningen att fälla friska träd är mycket restriktiv. Träd får inte fällas endast på grund av att löv eller barr blåser in från kommunal mark in på privat fastighetsmark eller att de ger oönskad skugga eller skymmer utsikt.

Vid risk för akut fara gällande träd och vegetation, exempelvis ett träd som håller på att falla över en väg, kan du göra en felanmälan härlänk till annan webbplats.

Vid eventuella önskemål om nedtagning av träd eller röjning av vegetation på stadens mark, som inte är akut, kan du använda blanketten här bredvid. Önskemål om röjning på stadens marklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På hösten ska önskemålet skickas in senast den 15 september för att vi ska kunna utföra en ev. åtgärd tidigast nästkommande vår. På våren ska önskemålet skickas in senast den 15 mars för att vi ska kunna utföra en ev. åtgärd tidigast nästkommande höst.

Blommande vägrenar

Av trafiksäkerhetsskäl är det viktigt att hålla efter till exempel siktskymmande växtlighet.

Vi har uppdaterat våra skötselkartor med stort fokus på siktskymmande ytor med långt gräs för att skapa säkra trafikmiljöer. Om du ser en högväxt yta som skymmer sikten går det bra att göra en felanmälan här.

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Tekniska förvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00
E-tjänster och blanketter

Mer information

Parkinventering - remissutgåvaPDF (pdf, 26.7 MB)

Grönplan

Riktlinjer för träd och vegetationPDF (pdf, 199.6 kB)

E-formulär för önskemål om röjninglänk till annan webbplats

Lekplatser

Kopplingsregler för hund

Felanmälan. Hjälp oss genom att anmäla klotter, nedskräpning, vandalisering och vid risk för akut fara gällande träd och vegetation.

Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
0 av 3 gillar detta
Till toppen av sidan