Startsida, Lidingö stad

Parker och grönytor

Konst i parker och annan offentlig miljö

Var du än bor på Lidingö har du nära till en park. Skugga och ro finner du vid Torsvikssvängens eller Zetterbergsvägens dammar, fina promenader i parkerna i Rudboda och Killinge. Lyssna på fågelsången i Baggeby och besök gärna Torsviksberget med sin storslagna utsikt.

Aktuellt

Just nu pågår arbetena med att rusta upp Torsviksparken. Parken byggdes på 1960-talet samtidigt som omkringliggande hus. Dammen kommer att behålla sin form men bli flackare och växter blandas med stenblock längs kanterna. Sälarna som idag finns i dammen kommer att vara kvar men flyttas mot ön i mitten för att det kalla vintrar ska gå att åka skridskor på dammen.

Planteringarna runt statyn av Ansgar Almqvist kommer att återfyllas med ny blomsterprakt. Ett regnskydd, en mindre scen, grill och nya lekplatsbryggor är några exempel på kompletteringar som görs i lekparksdelen. Belysningen förbättras också i parken. Arbetena beräknas helt färdigställda hösten 2014.

Blommor

Urnor med blommor kan du njuta av i Lidingö Centrum, på en del vägrefuger och på stadsdelstorgen Torsvik, Källängstorget, Baggeby, Larsberg och Breviks torg. Blomsterprogrammet i urnorna omfattar påskprogram med narcisser, vårblommor till exempel penséer, sommarblommor, och vinterkvist.

Träd

I vår trädplan för Lidingö från 1999 kan du bland annat läsa om tolv av Lidingös alléer.
Trädplan för Lidingö.PDF (pdf, 3.3 MB)  

Lidingö stad har valt att tydliggöra vilka riktlinjerPDF (pdf, 199.6 kB) som gäller för våra träd och utifrån vilka kriterier vi värderar dem. Bedömningen att fälla friska träd är mycket restriktiv. Träd får inte fällas endast på grund av att löv eller barr blåser in från kommunal mark in på privat fastighetsmark eller att de ger oönskad skugga eller skymmer utsikt.

Blommande vägrenar

Av trafiksäkerhetsskäl är det viktigt att hålla efter till exempel siktskymmande växtlighet.

Vi har uppdaterat våra skötselkartor med stort fokus på siktskymmande ytor med långt gräs för att skapa säkra trafikmiljöer. Om du ser en högväxt yta som skymmer sikten går det bra att göra en felanmälan här

Odling

Vi har tagit fram ett parkprogram för Lidingö. Programmet har olika teman varje år. Årets tema är odling. Under 2014 kommer det finnas möjlighet för ett tiotal Lidingöbor, som saknar egen trädgård, att odla på parkmark. Läs mer om stadsodlingsprojektet här.

Du som vill anmäla intresse för odlingslott vänder dig till odlarnas egna föreningar. Uppgifter om aktuella kontaktpersoner finns oftast anslagna på platsen.

För dig som är pensionär finns ett område för odling på Hustegaholm. Vid Pumpvägen i Gångsätra ligger Lidingös största område med odlingslotter. Djupadalsområdet används främst av boende i Skärsätra.

Senast ändrad: 2014-04-02

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Tekniska förvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00

Mer information

Remissutgåva parkinventeringPDF (pdf, 26.7 MB)

Lidingös grönplanearbete

Riktlinjer för träd och vegetationPDF (pdf, 199.6 kB)

Ansökan röjningPDF (pdf, 59.1 kB)

Lekplatser

Kopplingsregler för hund

Felanmälan. Hjälp oss genom att anmäla klotter, nedskräpning och vandalisering

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: