Startsida, Lidingö stad

Parker och natur

Ta dig ut i våra naturområden på ön och upplev florarika ängar, grönskande betesmarker och vackra skogar.

På Lidingö har du aldrig långt till parker och natur. I våra stadsdelar finns grönområden där du kan promenera, ha picknick eller bara koppla av. På vår gröna ö är det också nära till skogar och ängar med betande djur, sjöar och stränder.

Lidingö stad anlitar entreprenörer som sköter och underhåller våra parker och skogar. Tekniska förvaltningen upphandlar, kontrollerar och följer upp entreprenaderna. Du kan hjälpa oss i vårt arbete genom att anmäla fel och brister till felanmälan eller meddela oss dina synpunkter.

Gör din felanmälan härlänk till annan webbplats

Senast ändrad: 2015-01-02

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Tekniska förvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: