Startsida, Lidingö stad

Parker och natur

Ta dig ut i våra naturområden på ön och upplev florarika ängar, grönskande betesmarker och vackra skogar.

På Lidingö har du aldrig långt till parker och natur. I våra stadsdelar finns grönområden där du kan promenera, ha picknick eller bara koppla av. På vår gröna ö är det också nära till skogar och ängar med betande djur, sjöar och stränder.

Visste du att långklippta gräsmattor är en miljöinsats?

En kortklippt gräsmatta kräver 14 i stället för 4 klippningar per år.

När Lidingö stad gror ängsmark och långgräs i stället för kortgräs så minskar vi bullret, risken för att gräsmattan torkar ut samt antalet maskiner som behövs för efterbehandling.

Många tycker dessutom att ängsmark och långgräs är vackert. Där trivs både blommor, bin, fjärilar och andra insekter – dock inte vitkindade gäss, som föredrar kortklippta gräsytor.

Men framför allt minskar stadens koldioxidutsläpp och det tycker vi är viktigt!

Skötsel och underhåll

Lidingö stad anlitar entreprenörer som sköter och underhåller våra parker och skogar. Tekniska förvaltningen upphandlar, kontrollerar och följer upp entreprenaderna. Du kan hjälpa oss i vårt arbete genom att anmäla fel och brister eller meddela oss dina synpunkter.

Gör din felanmälan härlänk till annan webbplats


Senast ändrad: 2015-08-04

Uppdaterad av:

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Tekniska förvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: