Skriv ut
Dela

Fastighetsregister

I fastighetsregistret finns information om fastigheter, ägare, adresser och taxeringsvärden för fastigheter.

Lantmäteriet är den myndighet som ansvarar för fastighetsregistret. Fastighetsregistret har en allmän del och en inskrivningsdel.

I den allmänna delen finns uppgifter om fastigheters och samfälligheters beteckning, areal, läge, adress, förrättningsåtgärder, servitut, planer, bestämmelser, andel i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

I inskrivningsdelen finns lagfarts- och tomträttsuppgifter, till exempel köpeskilling, köpedatum, ägare/tomträttshavare och taxeringsuppgifter. Där finns också inteckningar, rättighetsinskrivningar, anteckningar och uppgifter om äldre förhållanden.

Hör av dig till lantmäteriet eller miljö- och stadsbyggnadskontoret om du söker någon av dessa uppgifter.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 22
Vardagar: 08.30-16.00
E-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till toppen av sidan