Skriv ut
Dela

Strandskydd

Strandskydd är till för att ge alla människor tillgång till stränderna, och för att bevara förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten, både på land och i vattnet. Det omfattar även undervattens-
miljön. Strandskyddet gäller stränder vid hav, sjöar och vattendrag oavsett storlek.

På Lidingö har strandskyddet utökats till 300 meter på norra delen av Elfvikslandet, vid Grönsta-Trolldalen och väster om Sticklinge. Även på östra delen av Bosön är strandskyddet utökat.

Kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret om du vill veta om strandskydd råder på din fastighet.

Det här gäller inom strandskyddsområde

Inom strandskyddat område får man inte:

  • uppföra ny byggnad, gräva eller på annat sätt förbereda för byggnad. Detta gäller även byggnad som inte är bygglovspliktig, till exempel friggebod.
  • ändra byggnad så att den kan användas till något annat än det ursprungliga ändamålet.
  • utöka den privata zonen genom att, på strandskyddat område, ställa upp utemöbler, sätta upp skylt, anlägga gräsmatta eller rabatt.
  • uppföra annan anordning, till exempel staket, brygga, väg eller parkeringsplats, som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren för växter och djur.
  • utföra annan åtgärd som kan förändra livsvillkoren för växter och djur, till exempel muddra, gräva, gödsla eller fälla mer än enstaka träd.

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från förbudet.

Kontakt
Till toppen av sidan