Skriv ut
Dela

Riktlinjer för skyltar

Alla skyltar är bygglovspliktiga. Staden har tagit fram riktlinjer för skyltar för att kunna bedöma ansökningar på ett både enhetligt och enkelt sätt. Ta kontakt med miljö- och stadsbyggnadskontoret innan du sätter upp en skylt.

Den här informationen riktar sig till dig som vill sätta upp en skylt till exempel i anslutning till din verksamhet. Övergripande kan sägas att skyltar inte ska vara störande, utgöra en trafikfara eller inkräkta på framkomligheten för exempelvis funktionshindrade.

Flera skyltprogram

Skriften Skyltprogram för Lidingö stad, råd och riktlinjer anger vilka övergripande riktlinjer som gäller på Lidingö. Se den blå rutan till höger.

För vissa platser finns det också särskilda skyltprogram. Där det finns ett särskilt skyltprogram gäller detta före de övergripande riktlinjerna. De särskilda skyltprogrammen är framtagna för den specifika platsen för att skyltarna ska få en enhetlig utformning och placering med hänsyn till stadsmiljön. Se den blå rutan för att se vilka platser som har särskilda skyltprogram.

Bygglov krävs för skyltar inom detaljplanelagt område. Trafikskyltar, till exempel hänvisningsskyltar, hanteras av teknik- och fastighetsförvaltningen, tel 08-731 33 03.

Tänk på att du också kan behöva:

  • Tillstånd från fastighetsägaren för skyltar som placeras på platser utanför den egna fastigheten.
  • Tillstånd från polisen för skyltar som är placerade på allmän plats, till exempel gator och torg.
  • Godkännande av tekniska kontoret för skyltar som är placerade på allmän plats, till exempel gator och torg.

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Kundcenter
Tel: 08-731 30 00
Vardagar: 08.30-16.00
E-post: miljo.stadsbyggnad
E-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riktlinjer och särskilda skyltprogram

Övergripande riktlinjer

Vissa platser har särskilda skyltprogram


Vägskyltar, trottoarpratare


Ansökningsblankett

Ansök om bygglov för skyltarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

(Obs att ansökan görs på blanketten Ansökan om lov eller anmälan av anmälningspliktig åtgärd)

Till toppen av sidan