Skriv ut
Dela

Riktlinjer för skyltar

Vill du sätta upp en skylt till anslutning till din verksamhet? Alla skyltar är bygglovspliktiga.

Övergripande kan sägas att skyltar inte ska vara störande, utgöra en trafikfara eller inkräkta på framkomligheten för exempelvis funktionshindrade.

Olika skyltprogram

Skriften Övergripande skyltprogram för Lidingö stad, anger vilka övergripande riktlinjer som gäller på Lidingö. För vissa platser finns det också särskilda skyltprogram. Där det finns ett särskilt skyltprogram gäller detta före de övergripande riktlinjerna. De särskilda skyltprogrammen är framtagna för den specifika platsen för att skyltarna ska få en enhetlig utformning och placering med hänsyn till stadsmiljön. 

Bygglov krävs för skyltar inom detaljplanelagt område. Trafikskyltar, till exempel hänvisningsskyltar, hanteras av teknik- och fastighetsförvaltningen, tel 08-731 33 03.

Tänk på att du också kan behöva:

  • Tillstånd från fastighetsägaren för skyltar som placeras på platser utanför den egna fastigheten.
  • Tillstånd från polisen för skyltar som är placerade på allmän plats, till exempel gator och torg.
  • Godkännande av tekniska kontoret för skyltar som är placerade på allmän plats, till exempel gator och torg.
Till toppen av sidan