Skriv ut
Dela

Olovligt byggande

Att bygga något som kräver bygglov, utan ett beviljat lov, kallas för olovligt byggande eller svartbygge.

Att bygga utan bygglov medför straffavgifter och kan bli en dyr historia. Dessutom riskerar man att bli tvungen att riva alltihop om miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer att de inte kan bevilja lov i efterhand.

Sanktionsavgifter

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift på upp till 50 basbelopp om olovlig byggnation har skett.

Nämnden ska också ta ut sanktionsavgifter bland annat om byggnation har påbörjats utan att startbesked meddelats eller om en anläggning eller ett byggnadsverk har tagits i bruk utan att ett startbesked har meddelats.

Lov i efterhand

Ibland kan bygglov beviljas i efterhand. Om miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer att det är troligt att man får lov för det man byggt, kan nämnden ge fastighetsägaren möjlighet att inom en viss tid ansöka om lov. Även om bygglov ges i efterhand tas en sanktionsavgift ut.

Beslut om rättelse

Om miljö- och stadsbyggnadsnämnden inte kan bevilja bygglov i efterhand beslutar de om så kallad rättelse. Det kan innebära att den olovliga byggnaden eller tillbyggnaden måste rivas.

Kontakt
Till toppen av sidan