Skriv ut
Dela

Marklov

Det kan krävas marklov för att göra en markuppfyllnad, även om det sker på en begränsad del av tomten. Bygglov kan krävas om du bygger en stödmur runt markuppfyllnaden.

Ändra mark eller fälla/plantera träd

Inom områden som är detaljplanelagda eller där områdesbestämmelser gäller krävs marklov för följande:

  • schaktning eller fyllning som medför att markens höjdläge avsevärt ändras.
  • trädfällning och skogsplantering, men bara om det står angivet i detaljplanen eller områdesbestämmelserna att det kräver marklov eller om det finns skyddade träd på fastigheten.

Vid ansökan om marklov ska befintlig och ny marknivå redovisas på sektionsritningar. Omfattningen redovisas på en så kallad situationsplan. Släntfot bör avslutas en meter in på den egna tomten.

Förutsättningen för att marklov ska beviljas är att förändringen är väl anpassad till omgivningen och landskapets karaktär.

All förändring av regn- eller ytvattenavrinning som uppkommer på grund av ändring av tomtens marknivåer ska tas hand om på den egna tomten, på ett välfungerande sätt.

Blankett för ansökan om marklovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Observera att ansökan görs på blanketten Ansökan om lov eller anmälan av anmälningspliktig åtgärd!)

Kontakt
Till toppen av sidan