Skriv ut
Dela

Detta kräver lov

Om du funderar på att bygga nytt eller bygga till behöver du vanligtvis bygglov.

Olika regler gäller för byggande. Reglerna beror på om området är där du vill bygga har en detaljplan, områdesbestämmelser eller ligger utanför detaljplanelagt område. De flesta områden på Lidingö är detaljplanelagda eller omfattas av områdesbestämmelser.

Kontakta oss gärna i ett tidigt skede.

Bygglov krävs bland annat för att:

 • bygga nytt
 • bygga till
 • väsentligt ändra på en byggnad
 • använda eller inreda byggnader till helt eller delvis annat ändamål än du fått bygglov för tidigare, till exempel ändra bostad till kontor/butik/verkstad
 • göra ändringar i en byggnad som innebär att du inreder ytterligare en bostad eller verksamhetslokal
 • sätta upp plank eller murar (undantag finns; se Detta kräver inte lov)
 • sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar
 • måla huset i en ny kulör
 • byta fasadbeklädnad
 • byta taktäckningsmaterial
 • göra andra ändringar som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, till exempel ta upp eller sätta igen fönster
 • uppföra vissa altaner (de är bygglovspliktiga om de betraktas som tillbyggnad eller fasadändring).

Läs Lidingö stads riktlinjer för hur du får bygga.

Tillfälligt bygglov

Om inte alla förutsättningar för ett permanent bygglov kan uppfyllas är det möjligt att söka tidsbegränsat bygglov i som längst tio år. Därefter är det möjligt att söka tidsbegränsat lov för ytterligare fem år.

Åtgärden ska vara av tillfällig karaktär och planerad att pågå under en begränsad tid. Tiden kan förlängas med högst fem år i taget och kan som längst ges för 15 år.

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan